Door Health Base op 21 december 2020
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

KNMP-advies controle softwaresysteem geldt niet voor Pharmacom-gebruikers

Afgelopen vrijdag hebben alle leden van de KNMP een bericht ontvangen met de vraag om de bewaking op de interactie chinolonen met ijzer en interacties met QT-verlengende middelen in het softwaresysteem te controleren. Dit bericht is niet van toepassing op gebruikers van Pharmacom. Als Pharmacom-gebruiker hoeft u dus ook geen controle te doen in uw AIS Pharmacom. 

Pharmacom werkt met de medicatiebewaking van Health Base. De medicatiebewaking van Health Base heeft een eigen bewakingsstructuur die losstaat van de bewakingsstructuur van Z-Index. In dit artikel leggen we de verschillen duidelijk aan u uit.  

Bewaking interacties
De interacties die in het bericht van de KNMP staan, worden in Pharmacom als volgt bewaakt:

- IJzer met gereguleerde afgifte wordt in combinatie met ciprofloxacine bewaakt in interactie 478. De achtergrondinformatie van deze interactie kunt u teruglezen op Commentaren Medicatiebewaking Online.

- Interacties tussen geneesmiddelen met bewezen QT-verlengende eigenschappen en risico op Torsade des Point (door de KNMP aangeduid als hoog risico) worden in interacties of, indien dit niet mogelijk is, in pseudo-dubbelmedicatiegroepen bewaakt. Bij sotalol en amiodaron vindt bewaking via pseudodubbelmedicatie plaats, omdat beide middelen in dezelfde geneesmiddelgroep vallen (anti-aritmica klasse III). Hierdoor is bewaking via een interactiesignaal technisch niet mogelijk. De achtergrondinformatie van deze pseudodubbelmedicatiesignalering kunt u nalezen op Commentaren Medicatiebewaking Online onder PD740 QT-verlengende anti-aritmica klasse III.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via