Door Health Base op 01 december 2020
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

Update medicatiebewaking

In de medicatiebewaking zijn per 1 december nieuwe interacties en wijzigingen in contra-indicaties opgenomen. De teksten op Commentaren Medicatiebewaking online (CMO) zijn ook aangepast.

Nieuwe interacties (IA)

IA 734: levodopa – fenelzine/tranylcypromine
IA 809: olaparib – CYP3A4-remmers
IA 810: cariprazine – CYP3A4-remmers
IA 811: tolvaptan – CYP3A4-remmers
IA 812: tolvaptan – enzyminductoren
IA 813: rosuvastatine – regorafenib
IA 814: desmopressine – NSAID’s
IA 815: ruxolitinib – CYP3A4-remmers (ruxolitinib verwijderd uit IA 291)
IA 816: chinolonen – corticosteroïden
De onderdrukkingstermijnen voor deze interacties zijn opgenomen in het geüpdatete overzicht.

Wijzigingen in interacties (IA)

IA CYP2C8-remmers: abirateron is beoordeeld als matige CYP2C8-remmer en daarom toegevoegd aan IA 496 als CYP2C8-remmer.
IA CYP1A2-remmers: rucaparib is beoordeeld als matige CYP1A2-remmer en daarom toegevoegd aan verschillende IA’s als CYP1A2-remmer (IA’s 48, 192, 228, 275, 325, 341, 354, en 430).
IA 480: brexpiprazol is toegevoegd aan de interactie.
IA 807: de afhandeling is aangepast. Lees meer in het nieuwsbericht.

Wijzigingen in contra-indicaties (CI)

CI 33 nierfunctiestoornissen: er zijn nieuwe adviezen toegevoegd.
CI 96-99: zwangerschap en borstvoeding: er zijn nieuwe adviezen toegevoegd.
CI 106-107 dialyse: er zijn nieuwe adviezen toegevoegd.
CI 117 bariatrische chirurgie: er zijn nieuwe adviezen toegevoegd en de bewaking is bij inhalatiecorticosteroïden verwijderd. Lees meer in het nieuwsbericht.

Wijzigingen Commentaren Medicatiebewaking online (CMO)

IA 807-808: de achtergrondteksten van deze interacties zijn geüpdatet. Lees meer in het nieuwsbericht.
CI 96-98: de inleiding van het hoofdstuk is geüpdatet.
CI 545-547: de achtergrondtekst van het hoofdstuk is geüpdatet waarbij o.a. een overzichtstabel is toegevoegd. Lees meer in het nieuwsbericht.

Patiënteninformatie

Alle wijzigingen in de interacties en contra-indicaties zijn ook verwerkt in de GIP en bijbehorende persoonlijke bewakingstekstblokken.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via