Door Health Base op 03 februari 2020
 • Zorgprotocollen
 • Pharmacom

Zorgprotocollen bij zwangerschapspreventie herzien

In Pharmacom zijn de zorgprotocollen die horen bij het zwangerschapspreventieprogramma (ZPP) herzien. U gebruikt deze protocollen bij het afleveren van teratogene geneesmiddelen.

Alleen relevante vragen

In de herziene zorgprotocollen is de opbouw van de vragen aangepast. U stelt alleen nog vragen die relevant zijn voor de patiënt. De strikte eisen die aan een recept worden gesteld, gelden soms namelijk niet, bijvoorbeeld bij vrouwen die niet meer zwanger kunnen worden en voor mannen. Belangrijke informatie die u wel aan deze patiënten moet geven, zoals bijvoorbeeld geen bloed geven tijdens de behandeling, komt nog wel aan bod.

Vervolguitgifte

Bij de nog vruchtbare vrouwen kunt u aangeven dat de arts bepaalde keuzes heeft gemaakt over anticonceptie en zwangerschapstesten. Deze antwoorden zijn dan zichtbaar bij het invullen van het protocol bij een vervolguitgifte. Zo kunt u aan de hand van deze antwoorden bij een vervolguitgifte besluiten dat u deze gevoelige vragen niet nogmaals hoeft te stellen.

Teratogene medicatie

De zwangerschapspreventieprotocollen van Health Base helpen bij het voorkomen van zwangerschap bij vrouwen die teratogene medicatie gebruiken. Via de ZPP’s kunt u de afhandeling en controle van teratogene geneesmiddelen gestructureerd vastleggen en op patiëntniveau registreren. Er zijn 8 ZPP’s in Pharmacom beschikbaar:

 • acitretine (bij psoriasis)
 • alitretinoïne (bij eczeem)
 • ambrisentan (bij pulmonaire hypertensie)
 • bosentan (bij pulmonaire hypertensie)
 • isotretinoïne (bij acne)
 • macitentan (bij pumonale arteriële hypertensie)
 • mycofenol (bij orgaanafstoting na transplantatie)
 • valproaat (bij epilepsie en bipolaire stoornis)

Uiteraard zijn bij deze herziening de nieuwste updates van de zwangerschapspreventieprogramma’s van de fabrikanten meegenomen.

 • Han Beekwilder Huisarts
 • Loes zûm Grotenhof Farmakundige
 • Qvinny Leemans Huisarts
 • Marten Niessink Huisarts

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via