Door Health Base op 30 maart 2020
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

Advies onderdrukkingstermijnen contra-indicaties

Bij Health Base krijgen we regelmatig de vraag: “Wat is de adviestermijn voor het onderdrukken van contra-indicaties?”

De termijn voor het onderdrukken van contra-indicaties is meestal gelijk; de standaard onderdrukkingstermijn is 24 maanden. Dit is van toepassing op middelen voor chronisch gebruik.

Middelen met spiegelbepaling
Voor middelen waarbij regelmatig een spiegelbepaling nodig is, kan de onderdrukkingstermijn aangepast worden naar de landelijk geadviseerde termijn voor spiegelbepalingen. Bijvoorbeeld door het NHG of de TDM-monografieën. Middelen waarvoor dit geldt zijn onder andere lithium en theofylline.

Verboden middelen of effect controle
Verboden middelen bij een bepaalde contra-indicatie en middelen waarvan een effect gecontroleerd moet worden, zouden geen onderdrukkingstermijn moeten krijgen.

Middelen voor kortdurend gebruik
Tenslotte, middelen voor kortdurend gebruik zouden voor de eerste termijn geen onderdrukking moeten krijgen. Hierdoor moet na het opnieuw verstrekken opnieuw een signaal komen. Bij chronisch gebruik door stabiel ingestelde patiënten kunnen deze middelen wel een onderdrukkingstermijn krijgen. Middelen waarvoor dit geldt zijn onder andere NSAID’s, protonpompremmers en antibiotica.

Document
Omdat de onderdrukkingstermijnen vaak hetzelfde zijn, acht Health Base het niet zinvol om een document met adviezen voor onderdrukkingstermijnen op te stellen, zoals die wel beschikbaar is voor de interacties.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via