Door Health Base op 02 maart 2020
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Nieuwe contra-indicaties beschikbaar

De contra-indicaties CI 114 pseudocholinesterase deficiëntie en CI 580-582 NUDT15 zijn per 1 maart opgenomen op Commentaren Medicatiebewaking Online.

CI 114 Pseudocholinesterase deficiëntie

Pseudocholinesterase (PChE) deficiëntie is een aandoening waarbij het enzym pseudocholinesterase minder actief is. Een lagere of soms zelfs volledig afwezige activiteit van dit enzym leidt tot een verminderde afbraak van de perifeer werkende spierrelaxantia van het choline-ester type, zoals suxamethonium en mivacurium. Hierdoor ontstaat een risico op verlenging van de spierverslapping. Het advies is om bij patiënten met deze aandoening een alternatief spierrelaxantium te kiezen zoals rocuronium, atracurium of cisatracurium. Ook lokale anesthetica van het estertype (tetracaïne, procaïne, cocaïne en oxybuprocaïne) kunnen verminderd afgebroken worden met als gevolg een langere werkingsduur. Lidocaïne vormt in dit geval een alternatief.

CI 580-582 NUDT15-polymorfisme (farmacogenetica)

Het enzym nudixhydrolase 15 (NUDT15) is betrokken bij de omzetting van thiopurines (azathioprine, 6-mercaptopurine en tioguanine). Bij een verlaagde of afwezige enzymactiviteit stijgt de concentratie van actieve metabolieten van thiopurines, die het DNA en RNA (overmatig) kunnen beschadigen. Voor NUDT15 poor- en intermediate metabolizers zijn daarom (doserings)adviezen beschikbaar bij gebruik van thiopurines.

De volgende contra-indicaties zijn nieuw opgenomen:
CI 580: NUDT15 poor metabolizer (PM)
CI 581: NUDT15 intermediate metabolizer (IM)
CI 582: NUDT15 extensive/normal metabolizer (EM/NM)

  • Sander Borgsteede Apotheker
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via