Door Health Base op 01 maart 2020
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Nieuwe pseudo-dubbelmedicatiegroep anticonceptiva

De anticonceptiva zijn opgenomen in een pseudo-dubbelmedicatiegroep. De reden hiervoor is dat het in de meeste gevallen niet rationeel is om tegelijkertijd 2 anticonceptiva te gebruiken.

Dezelfde groep

Het combineren van twee anticonceptiva uit dezelfde groep (groep monopreparaten of combinatiepreparaten) is irrationeel omdat deze hetzelfde werkingsmechanisme hebben. Daarnaast wordt de combinatie niet beschreven in richtlijnen.

Verschillende groepen

Het combineren van twee anticonceptiva uit twee verschillende groepen is in de meeste gevallen ook niet rationeel. Alleen bij het overstappen van een spiraal naar een ander anticonceptivum kan het tijdelijk gebruiken (7 dagen) van een combinatie van anticonceptiva rationeel zijn. Daarnaast kan er door vrouwen die last hebben van onregelmatig bloedverlies bij gebruik van de prikpil, het implantaat of het levonorgestrelbevattende spiraal tijdelijk (maximaal 3 maanden) ook een oraal combinatiepreparaat gebruikt worden. Er is niet veel bewijs voor deze combinatie, maar het wordt soms toegepast op basis van klinische ervaring.

Noodanticonceptiepil

De noodanticonceptiepil is niet opgenomen in deze PD-groep, omdat dit middel juist wel gebruikt kan worden in combinatie met een ander anticonceptivum, bijvoorbeeld wanneer een vrouw de pil is vergeten in te nemen.

  • Sander Borgsteede Apotheker
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via