Door Health Base op 03 maart 2020
 • Medicatiebewaking
 • Medicom
 • Pharmacom
 • GIP

Voorjaarsupdate Medicatiebewaking

In de medicatiebewaking zijn per 1 maart nieuwe interacties, nieuwe en gewijzigde contra-indicaties en een nieuwe pseudo-dubbelmedicatiegroep opgenomen. Ook de teksten op CM online zijn aangepast.

Nieuwe interacties

 • IA 534 Doravirine - overige middelen
 • IA 802 VKA's – flucloxacilline. Flucloxacilline werd voorheen met Vitamine-K-Antagonisten bewaakt in interactie (IA) 4.

Nieuw contra-indicaties

CI 114 Pseudocholinesterase deficiëntie
Een lagere of soms zelfs volledig afwezige activiteit van pseudocholinesterase leidt tot een verminderde afbraak van de perifeer werkende spierrelaxantia van het choline-ester type, zoals suxamethonium en mivacurium. Ook lokale anesthetica van het estertype (tetracaïne, procaïne, cocaïne en oxybuprocaïne) kunnen verminderd afgebroken worden met als gevolg een langere werkingsduur.

CI 580-582 NUDT15-polymorfisme (farmacogenetica)
Bij een verlaagde of afwezige enzymactiviteit stijgt de concentratie van actieve metabolieten van thiopurines, die het DNA en RNA (overmatig) kunnen beschadigen. 

Wijzigingen in contra-indicaties

 • CI 2 epilepsie is verwijderd bij atomoxetine, modafinil en methylfenidaat.
 • CI 6/9 diabetes mellitus met/zonder insulinegebruik is verwijderd van de klassieke antipsychotica.
 • CI 11 ischemische hartziekten is verwijderd van febuxostat.
 • CI 14 hartfalen is verwijderd bij dapoxetine.
 • CI 22/23 hypo/hyperthyreoïdie is verwijderd van de checkpoint remmers.
 • CI 75 angio-oedeem is verwijderd van de AT-II-antagonisten.
 • CI 28 veneuze trombo-embolie is toegevoegd aan normaal immunoglobuline.
 • CI 116 morbide obesitas is toegevoegd aan clindamycine.
 • CI 500-502 CYP2D6 is toegevoegd aan risperidon.

Lees meer over de wijzigingen >>

Nieuwe Pseudo-dubbelmedicatie groep

PD 736 Anticonceptiva
De anticonceptiva zijn opgenomen in een pseudo-dubbelmedicatiegroep (PD 736). De reden hiervoor is dat het in de meeste gevallen niet rationeel is om tegelijkertijd 2 anticonceptiva te gebruiken.

Lees meer over de Pseudo-dubbelmedicatie groep >>

GIP en Uitgiftebegeleiding

Alle wijzigingen in de interacties en contra-indicaties zijn ook verwerkt in de GIP en de Uitgiftebegeleiding.

Commentaren Medicatiebewaking

Voor meer achtergrondinformatie kunt u www.commentarenmedicatiebewaking.nl raadplegen. De wijzigingen zijn ook hier verwerkt. 

 

 

 • Sander Borgsteede Apotheker
 • Suzanne de Klerk apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via