Door Health Base op 18 mei 2020
  • Medicatiebewaking

Publicatie methode beoordeling contra-indicaties

Het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Pharmacology heeft een artikel gepubliceerd van de werkgroep contra-indicaties. In de publicatie wordt een methode beschreven om op een wetenschappelijke manier besluiten te nemen over het bewaken van geneesmiddelen bij contra-indicaties. Dit door het beoordelen van literatuur én door gebruik te maken van een multidsciplinair expert panel.

De publicatie is geschreven door de werkgroep contra-indicaties van Health Base en de KNMP, met oud collega-apotheker Justine van Tongeren als hoofdauteur.

Methode

Health Base en de KNMP werken samen in een werkgroep bij het beoordelen van contra-indicaties. Om het afhandelen van signalen over contra-indicaties praktisch te houden, hebben we beslisondersteuning nodig, niet elk signaal is klinisch relevant. Maar hoe bepaal je of iets relevant is? Geleidelijk aan is hiervoor in de werkgroep een methode ontwikkeld. Eerst gaf een enkele expert zijn mening en uiteindelijk is er een multidisciplinair expert panel ontstaan. Tijdens het traject hebben de apothekers besloten deze werkwijze op te schrijven en inzichtelijk te maken voor (internationale) collega’s.

Verwerking in alle AIS-en

Met deze methode kunnen praktijkadviezen voor contra-indicaties opgesteld worden die gebaseerd zijn op de beschikbare literatuur én expert opinion. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in alle zorginformatiesystemen van Nederland.

Lees het hele artikel in Frontiers in Pharmacology.

Delen via