Door Health Base op 23 juni 2020
  • Melding van de maand
  • Pharmacom
  • GIP

Aangepast advies bij bijwerkingen nitrofurantoïne

Verschillende apothekers is het opgevallen dat in de GIP en uitgiftebegeleiding van nitrofurantoïne niet meer wordt gewaarschuwd voor verkleuring van de urine. Wel is het advies om de patiënt te informeren over hoofdpijn en haaruitval. Waarom is dit aangepast?

Eind 2019/begin 2020 zijn de GIP en uitgiftebegeleiding van alle antibiotica herzien. Sinds maart 2020 geldt dit ook voor nitrofurantoïne. Hierbij is ook de informatie over bijwerkingen aangepast. Wij baseren ons hierbij op de informatie in het Informatorium Medicamentorum (IM) van de KNMP.

Een belangrijk uitgangspunt voor de GIP en uitgiftebegeleiding, is dat we bijwerkingen opnemen die “vaak” of “zeer vaak” voorkomen (bij meer dan 1% van de patiënten). Bovendien nemen we alleen die bijwerkingen op waarvan je als patiënt iets kunt merken. Voor bijwerkingen die “soms” (bij minder dan 1% van de patiënten) voorkomen gelden aanvullende criteria: deze vermelden we bijvoorbeeld als het gaat om psychisch belastende bijwerkingen of bijwerkingen die mogelijk levensbedreigend zijn. Bijwerkingen die zelden of in enkele gevallen zijn gemeld, nemen we niet op in de GIP.

Meest voorkomende bijwerkingen

Volgens het IM zijn de meest voorkomende bijwerkingen van nitrofurantoïne goedaardige intracraniale hypertensie, kortstondige alopecia en superinfecties. Het belangrijkste symptoom van goedaardige intracraniale hypertensie is hoofdpijn.

In de GIP en uitgiftebegeleiding is daarom terug te lezen dat je van dit medicijn last kunt krijgen van hoofdpijn en haaruitval. Verkleuring van de urine, wat eerst in de GIP en uitgiftebegeleiding stond, nemen we niet meer op. Deze bijwerking is volgens het IM namelijk in slechts enkele gevallen gemeld en voldoet daarom niet langer aan ons criterium om deze bijwerking te benoemen. 

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via