Door Health Base op 25 juni 2020
  • Medicatiebewaking
  • Medicom
  • Pharmacom

Interacties DOAC’s aangepast

Per 1 juli is er een aantal aanpassingen doorgevoerd in de interactiebewaking van de direct werkende orale anti-coagulantia (DOAC’s). De DOAC’s worden gevormd door rivaroxaban, edoxaban, apixaban en dabigatran.

Vanaf juli zijn dabigatran en edoxaban ontkoppeld van interactie (IA) 418 en worden beide DOAC’s in een aparte IA met inductoren bewaakt. Rivaroxaban en apixaban blijven bewaakt in IA 418 met alle enzyminductoren.

Dabigatran
Het middel dabigatran wordt voortaan bewaakt met de inductoren rifampicine, hypericum, fenytoïne en carbamazepine in de nieuwe interactie 806.

Edoxaban
Edoxaban is opgenomen in een nieuwe interactie met P-gp-remmers (IA 807) en in een nieuwe interactie met P-gp-inductoren rifampicine en hypericum (IA 808). De medicatiebewaking voor edoxaban is met het afronden van deze herziening weer compleet.

CM online 

De teksten in CM zijn ook bijgewerkt naar aanleiding van de herziening.  

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via