Door Health Base op 04 juni 2020
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom
  • GIP
  • Formularium
  • Zorgprotocollen

Wat doet Health Base voor u rondom COVID-19?

Volledig en actueel zijn is waar Health Base naar streeft. We proberen bij Health Base zo goed mogelijk op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Hieronder een overzicht wat Health Base doet en gedaan heeft rondom COVID-19. Op het gebied van medicatiebewaking, registratie maar ook rondom nieuwe initiatieven en samenwerkingen. 

Medicatiebewaking

Geen negatieve invloed van geneesmiddelen op COVID-19

Op het gebied van medicatiebewaking is het belangrijk te weten wat de invloed van geneesmiddelen is op COVID-19. Vanuit verschillende invalshoeken werken we hieraan.

We beoordelen medicatie die een risico vormen in verband met het krijgen van COVID-19 en het beloop van COVID-19.

  • Experts van Health Base hebben in samenwerking met het Erasmus MC een artikel gepubliceerd in het Geneesmiddelenbulletin over veilig geneesmiddelgebruik en COVID-19.
  • Collega Sander Borgsteede heeft voor ZBVO (Zorg en Behandeling voor Ouderen) een presentatie gegeven over de negatieve invloed van medicatie op COVID-19.

De medicatiebewaking van bestaande producten die worden ingezet bij de behandeling van COVID-19 worden geëvalueerd. Zo is er gestart met de interacties met (hydroxy)chloroquine.

Producten die nog niet geregistreerd zijn, maar wel – of naar verwachting binnenkort - worden toegepast bij COVID-19 voorzien wij van actuele medicatiebewaking zodra deze bij Health Base binnenkomt. Het geneesmiddel wordt versneld voorzien van volledige medicatiebewaking.

Patiënteninformatie 

Patiëntvriendelijke informatie rondom COVID-19

Op het gebied van Patienteninformatie is Health Base betrokken bij een initiatief van Nictiz over de inzet van patiëntvriendelijke termen rondom COVID-19.

Vanwege het experimentele karakter van de behandeling van COVID-19, is ervoor gekozen om op dit moment geen informatie over COVID-19 op te nemen in de GIP en uitgiftebegeleiding. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen in de gaten. Indien er meer bekend is over de behandeling van COVID-19, of producten in de handel komen die voor COVID-19 zijn geregistreerd, zullen wij de GIP en uitgiftebegeleiding hierop aanpassen.

Zorgregistratie 

Vroegsignalering van patiënten met corona

Als Health Base hebben we zorgregistratie in Medicom tbv de landelijke vroegsignalering van nieuwe coronaverdenkingen door huisartsen mogelijk gemaakt. Dat doen we als onderdeel van de COVID-19 datacoalitie. Gegevens worden dagelijks uit de praktijken gehaald om deze registratie voor het RIVM geschikt te maken. Het RIVM gebruikt deze gegevens om een betere voorspelling van de ontwikkeling van de Coronacrisis te kunnen doen.

Daarnaast werken we met STIZON aan een predictie algoritme voor het voorspellen van COVID-19 gerelateerde problemen.

Actuele ontwikkelingen

Zoals al eerder aangegeven, volgen we alle ontwikkelingen op de voet en zodra dit nodig of wenselijk is passen wij onze bestanden aan of sluiten wij aan bij nieuwe initiatieven.

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via