Door Health Base op 04 februari 2021
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Vervallen doseercodes per februari 2021

Per 1 februari zijn 8 doseercodes komen te vervallen in Pharmacom en Medicom. Deze doseercodes zijn inhoudelijk gezien verouderd of vervangen door een actuelere doseercode. U kunt de equivalente code in het overzicht terugvinden. Dit geldt ook voor codes die mogelijk verwarrend zijn afgekort en daarom een duidelijker alternatief hebben gekregen.  

De genoemde codes worden bij nieuwe voorschriften automatisch vervangen door de equivalente doseercode wanneer u deze intypt tijdens het voorschrijven of de receptverwerking. Enige overlast bij herhaalreceptuur en de aanschrijfbuffer is echter niet te voorkomen, hierbij zal handmatig de equivalente code ingegeven moeten worden. BOS/MBJ-signalen kunnen hierdoor weer ont-onderdrukt worden. Vanwege deze overlast zal zeer spaarzaam omgegaan worden met het vervallen van doseercodes, ook in de toekomst. Er is voor het vervangen van de doseercodes die gaan vervallen gekozen – en niet voor aanpassing – om historische gegevens intact te houden. De Redactiecommissie Medicatiebewaking is akkoord met onderstaande aanpassingen van de doseercodetabel.

Indien het overzicht niet goed wordt weergegeven, bekijk het overzicht dan in pdf

Doseer-
code

Omschrijving

Commentaar

Equivalent

2M1D4

eerste dag 1 keer 4 milliliter,
daarna 1  keer per dag 2 milliliter

Deze doseercode is vervangen  door 2MLDD

2MLDD

AM1D3

eerste dag 1 keer 3 milliliter,
daarna 1 keer per dag 1,5 milliliter

Deze doseercode is vervangen  door AMLDD

AMLDD

COLCH

start met 2 tabletten tegelijk,
daarna 2 tot 3 keer per dag 1 tablet totdat de pijn weg is

Deze doseercode is vervangen door COLC1: Volgens de NHG-standaard Artritis is de begindosis niet meer van toepassing. In de SPCs van colchicine tabletten wordt bij de dosering bij acute jicht dit advies nog wel genoemd als optie.

COLC1

DDZ

dinsdag, donderdag en zaterdag

Deze doseercode is vervallen omdat de Z voor zowel de zaterdag als zondag kan coderen. Deze ambiguïteit is ongewenst. Het juiste alternatief is DDZA.

DDZA

DDZ1

dinsdag 1, donderdag 1 en zaterdag 1

Deze doseercode is vervangen door DDZA1, omdat de Z voor zowel de zaterdag als zondag kan coderen. Deze ambiguiteit is ongewenst.

DDZA1

LOPER

start met 2 tegelijk,
daarna zo nodig 1 keer per 2 uur 1,
niet meer dan 8 per dag

Deze doseercode is vervangen door LOPE1.

LOPE1

ZOMDW

zondag, maandag, dinsdag en woensdag

Deze doseercode is een gelijk aan MDWZO.

MDWZO

NITS

bij pijn op de borst: 1 tot 2 sprays onder de tong. Herhaal zo nodig 1 tot 2 keer. Wacht 5 minuten na vorige spray.

Deze doseercode is vervangen door NITS1: Volgens de NHG behandelrichtlijn Geneesmiddelen bij spoed is er geen sprake meer van 2 sprays, hoewel dit nog wel als dosering in de SPC genoemd wordt.

NITS1

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via