Door Health Base op 07 januari 2021
  • Medicatiebewaking
  • Formularium
  • Medicom

Tip Medicom: CI 117 na bariatrische chirurgie

Vrijwel alle huisartsen hebben 1 of meer patiënten in de praktijk met status na maagverkleining/bariatrische chirurgie. Maar vaak is de medicatiebewaking CI 117 ‘status na bariatrische chirurgie’ in het elektronisch patiëntendossier (EPD) niet geactiveerd. En dit is wel belangrijk voor de medicatiebewaking bij de farmacotherapie. 

Medicatiebewaking na bariatrische chirurgie

Voor chirurgische behandelingen bestaan geen ICPC codes. Daarom blijven de episodes gecodeerd met de ICPC code van de ziekte die eventueel aanleiding was voor een operatieve behandeling. Als obesitas (code T82.00) geleid heeft tot een behandeling met bariatrische chirurgie, noteren de meeste huisartsen dit wel in de omschrijving van deze episode, maar blijft code T82.00 vaak staan. De meeste huisartsen realiseren zich onvoldoende dat de patiënt na een bariatrische operatie een nieuwe aandoening heeft gekregen. Bariatrische chirurgie heeft immers grote gevolgen voor de farmacotherapie. In het EPD zou daarom naast de episode Obesitas ook een episode Bariatrische chirurgie/maagverkleining aangemaakt moeten worden. Op dit moment zijn hiervoor de ICPC code D28 - Functiebeperking/handicap spijsverteringsorganen en D87 - Stoornis maagfunctie bruikbaar.

Sinds deze maand krijgt u in Medicom bij gebruik van code D28 en D87 automatisch de vraag of de contra-indicatie bariatrische chirurgie (CI 117) aangezet moet worden. Deze CI wordt namelijk meestal niet handmatig aangezet, met als gevolg fouten met de farmacotherapie omdat er geen medicatiebewaking plaats vindt.

Voorbeeld advies na bariatrische chirurgie

Volgens de NHG-Standaard Anticonceptie is de status na bariatrische chirurgie een absolute contra-indicatie voor alle orale anticonceptie. De medicatiebewaking van Health Base geeft een iets genuanceerder advies: de eerste 24 maanden na bariatrische chirurgie worden orale anticonceptie bij voorkeur vermeden. Het elektronisch voorschrijven systeem (EVS) adviseert door CI 117, dat de pil niet voorgeschreven moet worden in deze situatie. En als deze toch voorgeschreven wordt, dan zal geadviseerd worden dat de pil de eerste 24 maanden vermeden dient te worden. Medicom en het EVS zijn hier alleen toe in staat als in het EPD een episode staat met D28 of D87 of als CI 117 aangezet is. En zoals hiervoor uitgelegd is dat helaas zelden het geval. 

Tip voor een goede medicatiebewaking

Daarom adviseert Health Base om na bariatrische chirurgie, naast de episode Obesitas, ook een episode D87 aan te maken, zodat u de juiste medicatiebewakingsadviezen bij deze patiënt krijgt.

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via