Door Health Base op 25 januari 2021
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • GIP

"Tweede uitgifte goed moment voor gesprek over rijvaardigheid"

Mensen die rijgevaarlijke geneesmiddelen gebruiken, rijden de eerste twee weken van hun therapie geen auto, maar kruipen daarna weer achter het stuur. Hun eigen ervaring speelt een belangrijkere rol bij het besluit wel of niet te gaan rijden dan informatie over het effect van het geneesmiddel op reactievermogen en rijvaardigheid. Het tweede uitgiftegesprek kan uitkomst bieden. Deze conclusie trekken Esmeralda Hemme (Nivel), Liset van Dijk (Nivel en Rijksuniversiteit Groningen) en Sander Borgsteede van Stichting Health Base uit hun onderzoek dat deze week in het Pharmaceutisch Weekblad beschreven staat.

Bekend is dat een aantal geneesmiddelen een negatief effect heeft op het reactievermogen en de rijvaardigheid van gebruikers. Uit eerder onderzoek blijkt dat veel mensen wel op de hoogte zijn van deze negatieve effecten, maar dat slechts weinig gebruikers hun rijgedrag of geneesmiddelgebruik aanpassen.

Doel onderzoek 

De nadruk van dit onderzoek lag op de manier waarop gebruikers van dit soort geneesmiddelen keuzes maken m.b.t. hun rijgedrag. Het uiteindelijke doel was op basis van de ervaringen en behoeften van patiënten suggesties te doen voor een betere informatievoorziening en begeleiding bij het gebruik van rijgevaarlijke geneesmiddelen. Lees hiervoor het volledige artikel ‘Tweede uitgifte goed moment voor gesprek over rijvaardigheid’ in het Pharmaceutisch Weekblad. 

Uitgiftebegeleiding

De resultaten uit dit onderzoek en de aanbevelingen zijn ook meegenomen bij de herziening van de uitgiftebegeleiding in Pharmacom

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via