Door Health Base op 16 februari 2021
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Overgevoeligheid Polyethyleenglycolen en polysorbaten

In zeldzame gevallen kunnen mensen overgevoelig zijn voor polyethyleenglycolen (PEG) en polysorbaten. Naar aanleiding van casuïstiek uit de tweede lijn, en overgevoeligheidsreacties die mogelijk gerelateerd zijn aan PEG in COVID-19 vaccins, is het vanaf nu mogelijk om een overgevoeligheid voor de groep polyethyleenglycolen (PEG) en polysorbaten vast te leggen. In deze overgevoeligheidsgroep vallen onder andere macrogolen, de nieuwe COVID-19-vaccins, dermatica en ook andere gepegyleerde geneesmiddelen. 

PEG kunnen lokale huidreacties veroorzaken en in ernstige gevallen een anafylactische reactie opwekken. Een overgevoeligheid voor PEG en polysorbaten lijkt echter zeldzaam, en zal in de praktijk altijd worden vastgesteld door een allergoloog. Polyethyleenglycolen worden immers veelvuldig gebruikt als hulpstof in geneesmiddelen en cosmetica. Daarnaast worden ze gebruikt in laxantia (Movicolon), maar ook in de nieuwe COVID-19-vaccins. De volledige achtergrondinformatie is terug te lezen in Commentaren Medicatiebewaking. 

Het vastleggen van een overgevoeligheid op polyethyleenglycolen en polysorbaren is vanaf nu mogelijk in Pharmacom en Medicom. Zo kan, ook voor een zeldzame overgevoeligheid, medicatiebewaking plaatsvinden. Bij het vastleggen van overgevoeligheden is het van belang om zoveel mogelijk informatie bij de voorschrijver en/of patiënt te verzamelen. Een overgevoeligheid kan vervolgens op drie niveaus worden vastgelegd: op handelsproduct, op generieke stof of, in het geval van PEG en polysorbaten, op stofgroep.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via