Door Health Base op 30 maart 2021
  • Medicatiebewaking
  • Medicom
  • Pharmacom

Aangepaste adviezen oraal amoxicilline en clavulaanzuur bij verminderde nierfunctie en dialyse

De doseeradviezen bij oraal amoxicilline/clavulaanzuur bij een verminderde nierfunctie en dialyse zijn aangepast in de medicatiebewaking. Health Base heeft deze adviezen overgenomen van de Werkgroep ‘Geneesmiddelen bij Verminderde Nierfunctie en Dialyse’ van de KNMP.

Dosisaanpassing van oraal toegepast amoxicilline/clavulaanzuur is volgens de werkgroep niet langer nodig bij patiënten met een verminderde nierfunctie (CI 33) of patiënten die intermitterende hemodialyse (CI 106) of peritoneaaldialyse (CI 107) ondergaan. 

De adviezen voor toepassing bij continue hemodialyse en parenterale toepassing van amoxicilline/clavulaanzuur blijven ongewijzigd.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via