Door Health Base op 25 maart 2021
  • Pharmacom
  • GIP

"Mijn bijwerking staat niet in de GIP"

Recent is een patiënt gestart met pantoprazol. Bij de eerste uitgifte is in de apotheek de GIP meegegeven. In de GIP staat dat er van dit medicijn geen veelvoorkomende of belangrijke bijwerkingen bekend zijn. Wanneer de patiënt last krijgt van haar maag, denkt ze dan ook niet direct aan haar nieuwe medicijn. Later leest ze alsnog de officiële bijsluiter. En tot haar verbazing staat de bijwerking daar wel genoemd. Na stoppen met pantoprazol verdween haar klacht. Boos belt de patiënt naar Health Base. Waarom staat in de GIP andere informatie dan in de bijsluiter? En waarom is haar niet verteld dat de GIP slechts een selectie van de informatie bevat en dus niet volledig is?

De GIP is een aanvulling op de officiële bijsluiter van de fabrikant. Het bevat een selectie van deze informatie. Door alleen de bijwerkingen op te nemen die het vaakst voorkomen, houden we de GIP kort en bondig, en daardoor goed leesbaar. Bovendien houden we dan nog ruimte over voor adviezen over wat te doen bij deze bijwerkingen. Aan het eind van de GIP staat uitgelegd dat de GIP een selectie bevat van wat bekend is over het medicijn. En dat de informatie niet in plaats komt van de bijsluiter en de informatie van de arts. Voor een goede voorlichting is het belangrijk om tijdens het begeleidingsgesprek ook toe te lichten dat de GIP aanvullend is op de bijsluiter. Dit voorkomt vervelende situaties zoals die van de hiervoor beschreven patiënt.

Selectie van de bijwerkingen

De GIP bevat dus een selectie van de bijwerkingen uit de bijsluiter. Zo staan er in de GIP alleen bijwerkingen die te merken zijn en bij meer dan 1% van de patiënten voorkomen. Een bijwerking als ‘hoge bloeddruk’ of ‘verhoogde leverenzymwaarden’ is daarom meestal niet in de GIP terug te vinden. Bijwerkingen die bij 0,1 tot 1% van de patiënten voorkomen, worden alleen genoemd als ze zeer ernstig/levensbedreigend zijn of erg psychisch belastend. In de GIP is deze laatste groep bijwerkingen dan terug te lezen als ‘zelden voorkomend’. Bijwerkingen die nog minder vaak voorkomen, staan helemaal niet genoemd in de GIP. De afspraken hierover zijn tot stand gekomen met de Redactiecommissie Patienteninformatie, waar zowel apothekers uit de praktijk als patiënten deel van uitmaken.

Bron

De bron voor de rubriek ‘bijwerkingen’ in de GIP, is het Informatorium Medicamentorum. In het voorbeeld van de beschreven patiënt komen de bijwerkingen die vallen onder maag-darmproblemen volgens het Informatorium bij minder dan 1% van de patiënten voor. Omdat het geen ernstige bijwerkingen zijn waarbij de patiënt de arts zou moeten waarschuwen, zijn ze niet opgenomen in de GIP.

Adviezen

Door een selectie van bijwerkingen op te nemen, voorkomen we dat de GIP te lang en daardoor niet meer goed leesbaar wordt. Bovendien houden we dan nog ruimte over voor praktische adviezen: wat moet je doen als je last hebt van een bepaalde bijwerking? Deze informatie staat niet altijd in de bijsluiter.

Begeleidingsgesprek in de apotheek

Bij de eerste uitgifte geeft de apotheek zowel de GIP als de bijsluiter mee. Het is dan belangrijk uit te leggen dat de GIP een selectie bevat van wat bekend is over het medicijn. Het is geen vervanging van de bijsluiter, maar een aanvulling daarop. In de GIP staat de belangrijkste informatie om het medicijn goed te kunnen gebruiken.  Wanneer een geïndividualiseerde GIP wordt meegegeven, bevat de GIP bovendien specifieke informatie over gebruik met de andere medicijnen van de patiënt, en gebruik bij de contra-indicaties die in de apotheek bekend zijn. Wil de patiënt meer weten? Dan kan de patiënt in de bijsluiter kijken of het vragen aan de apotheek.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via