Door Health Base op 29 maart 2021
  • GIP
  • Pharmacom

Nieuw in GIP op beeldscherm: de voorleeshulp

Sinds maart beschikt de GIP op beeldscherm over een voorleeshulp. Hiermee is de GIP voortaan te beluisteren voor mensen die graag meer informatie willen over hun medicijn, maar moeite hebben met lezen.

Met de toevoeging van de voorleeshulp aan de digitale GIP verbeteren we de toegankelijkheid. Zo vergroten we het online bereik van onze geneesmiddelinformatie. De GIP op beeldscherm wordt o.a. gebruikt door instellingen en ziekenhuizen en is ook opgenomen in de patiëntenapp MedGemak. 

Moeite met lezen

In Nederland heeft circa 18% van de bevolking moeite met lezen en dus problemen met het begrijpen van teksten op internet. Denk bijv. aan laaggeletterden (1,5 mln.), anderstaligen, maar ook ouderen met visusklachten en mensen met leesproblemen zoals dyslexie. Met de voorleeshulp kunnen ook die mensen de informatie uit de GIP goed tot zich nemen. 

 

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via