Door Health Base op 01 maart 2021
  • Health Base
  • Medicom

Nieuwe kennisregels MedicomSmart

Vanaf 1 maart is een nieuwe versie kennisregels beschikbaar in MedicomSmart. In deze nieuwe versie gaat het vooral om de actualisering en uitbreiding van de InEen-criteria. Maar ook op andere onderwerpen zijn de kennisregels aangepast. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 

Ketenzorg ondersteuning geheel herzien

Alle oude signalen zijn gestopt en er is een nieuwe indeling gekomen. Per zorgstraat zijn er nu 3 type signalen mogelijk en voor elke zorgstraat is er een eigen schakelaar op het instellingenscherm. De gekoppelde parameters zijn geactualiseerd volgens de laatste correspondentie van InEen. De volgende zorgstraten worden ondersteund: Astma, COPD, Diabetes, HVZ, VVR, Atriumfibrilleren en hartfalen, de laatste twee zijn nieuw toegevoegd. Om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden moet de gebruiker deze per praktijk op het MedicomSmart-instellingenscherm activeren.

Doelmatig Voorschrijven uitgezet

De module ‘doelmatig voorschrijven’ van IVM is in de contractering van huisartsen vervangen door Formulariumgericht voorschrijven. Daarom is de noodzaak van ondersteuning ook verdwenen. Ook de schakelaar m.b.t. preferente zorgverzekeraar die hiervoor nodig waren, zijn verwijderd van het instellingenscherm.

Nieuwe schakelaar Leefstijl

Onder de nieuwe schakelaar Leefstijl zijn bestaande regels over advies meer bewegen, stoppen met roken en gewichtsreductie ondergebracht. Deze waren opgenomen in de groep Astma, maar nu als zelfstandig onderdeel. Ze kunnen apart ge(de)activeerd worden.

Aanpassing controle termijn op CVRM regels

Bij de regels 119 nierfunctie, 120 LDL en 121 ACR/glucose is de termijn aangepast van 12 maanden naar 15 maanden. In de NHG standaard wordt aangegeven dat dit jaarlijks gecontroleerd moet worden. Maar omdat de patiënt niet altijd strikt binnen de 12 maanden terugkomt, is de controle termijn verruimd naar 15 maanden. Dit zal minder signalen opleveren. De criteria zelf zijn niet aangepast.

  • Wouter Schuurman Huisarts
  • Chris Tromp Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via