Door Health Base op 01 maart 2021
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Nieuwe Pseudo-dubbelmedicatiegroepen

Er zijn nieuwe pseudo-dubbelmedicatiegroepen toegevoegd aan de medicatiebewaking. Het gaat hierbij om vitamine- B12-preparaten en PD-groepen voor middelen bij XLH. Op Commentaren Medicatiebewaking online is de volledige achtergrondinformatie terug te vinden.

Vitamine-B12-preparaten

Vitamine B12 speelt een belangrijke rol bij de vorming van rode bloedcellen, DNA-reparatie, RNA-transcriptie en neurologische functies. Vitamine B12-deficiëntie (o.b.v. een grenswaarde van < 150 pmol/L) komt voor bij 5-10% van de bevolking en suppletietherapie wordt indien nodig toegepast. Het combineren van twee vitamine-B12-preparaten is irrationeel vanwege hetzelfde primaire werkingsmechanisme. Per 1 maart wordt op de combinatie van hydroxocobalamine en cyanocobalamine bewaakt in PD734. Gelijktijdig gebruik van vitamine- B12-preparaten met dezelfde werkzame stof wordt bewaakt middels een dubbelmedicatiesignaal.

Middelen bij XLH, fosfaten en actief vitamine D

Patiënten die lijden aan X-gebonden hypofosfatemische rachitis (XLH) worden in eerste instantie behandeld met fosfaten en actief vitamine D. Wanneer deze behandeling niet goed aanslaat, kan overgestapt worden op burosumab, een antilichaam dat fibroblast groeifactor 23 bindt. Het is hierbij noodzaak om alvorens met burosumab te starten, de therapie met fosfaten en actief vitamine D te staken. Gelijktijdig gebruik met burosumab kan leiden tot hyperfosfatemie en hypercalciëmie. Daarom wordt per 1 maart de combinatie van burosumab en fosfaten en/of actief vitamine D bewaakt in de PD-groepen 741 en 742.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via