Door Health Base op 01 maart 2021
  • Medicatiebewaking
  • Health Base
  • Pharmacom
  • Medicom

Voorjaarsupdate medicatiebewaking

In de medicatiebewaking zijn per 1 maart wijzigingen doorgevoerd in interacties en contra-indicaties en er zijn nieuwe pseudo-dubbelmedicatiegroepen opgenomen. Ook de teksten op Commentaren Medicatiebewaking online zijn aangepast.

Wijzigingen in interacties (IA)

IA 338: ritanovir wordt niet langer bewaakt als P-gp-remmer in de interactie met dabigatran.
IA 352: alemtuzumab, brentuximab, polatuzumab, talazoparib, talimogeen en venetoclax zijn toegevoegd aan de interactie met VKA’s.
IA 406: alpelisib, dacomimetinib, entrectinib en larotrectinib zijn toegevoegd aan de interactie met VKA’s.
IA 501-534: brexpiprazol, cariprazine, neratinib en oxycodon zijn bij enkele interacties met antiretrovirale middelen toegevoegd.

Wijzigingen in contra-indicaties (CI)

CI 10 hypertensie is verwijderd van amfetaminen, antidepressiva, bloedgroeifactoren, ergotamine, methysergide, androgenen en anabole steroïden. CI 10 hypertensie is toegevoegd aan of het advies is gewijzigd bij systemische corticosteroïden en danazol. Zie ook het uitgebreide nieuwsbericht hierover.
CI 11 ischemische hartziekten is toegevoegd aan normaal immunoglobuline.
CI 17 jicht is verwijderd van diuretica.
CI 28 veneuze trombo-embolie is toegevoegd aan abemaciclib.
CI 33 nierfunctiestoornissen: er zijn nieuwe adviezen toegevoegd.
CI 70 slaapapneu is toegevoegd aan natriumoxybaat.
CI 96-99 zwangerschap en borstvoeding: er zijn nieuwe adviezen toegevoegd.
CI 106-107 dialyse: er zijn nieuwe adviezen toegevoegd. 

Nieuwe Pseudo-dubbelmedicatie (PD) groepen

PD 734 Vitamine- B12-preparaten
Vitamine- B12-preparaten zijn opgenomen in een pseudo-dubbelmedicatiegroep (PD 734). De reden hiervoor is dat het in de meeste gevallen niet rationeel is om tegelijkertijd verschillende vitamine- B12-preparaten te gebruiken. 

PD 741 en 742 Middelen bij XLH, fosfaten en actief vitamine D
Burosumab is met oraal toegediende fosfaten (PD 741) en met actief vitamine-D-preparaten (PD742) opgenomen in een pseudo-dubbelmedicatiegroep. De reden hiervoor is dat voordat met burosumab gestart kan worden, het van belang is dat therapie met orale fosfaten en actief vitamine gestaakt wordt. 

Zie voor meer informatie over de PD groepen het uitgebreide nieuwsbericht

Nieuwe Overgevoeligheidsgroep

Er is een nieuwe overgevoeligheidsgroep toegevoegd waarin een overgevoeligheid op polyethyleenglycolen (PEG) en polysorbaten kan worden vastgelegd. Zie ook het eerder gepubliceerde nieuwsbericht

Wijzigingen Commentaren Medicatiebewaking online (CMO)

CI10: de adviesteksten zijn gewijzigd n.a.v. de herziening.
PD734 Vitamine-B12-preparaten is toegevoegd
PD741 en 742 Middelen bij XLH, fosfaten en actief vitamine D zijn toegevoegd
OV Polyethyleenglycolen en polysorbaten is toegevoegd. 

Patiënteninformatie

Bovenstaande wijzigingen zijn ook verwerkt in de GIP en bijbehorende persoonlijke bewakingstekstblokken.

 

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via