Door Health Base op 03 mei 2021

Doseercodes formularium in Medicom per 1 juni aangepast

Per 1 juni worden de doseercodes in het formularium van Medicom aangepast. Deze wijziging vindt automatisch plaats met de bestandsuitlevering. De doseerinstructies zijn inhoudelijk niet gewijzigd. Wel wordt voor een andere, begrijpelijkere formulering gekozen. De aangepaste doseercodes dragen bij aan begrijpelijke etiketteksten en een beter medicijngebruik. 

Optimalisatie etiketteksten: eenvoudige taal wordt beter begrepen

Uit eerder onderzoek van Stichting Health Base blijkt dat veel etiketteksten niet goed begrepen worden. Op basis van dit onderzoek zijn de etiketteksten geoptimaliseerd. Patiënten begrijpen de nieuwe etiketteksten beter en dat zorgt voor een beter geneesmiddelgebruik.

Specificeer de dagdelen bij 2 maal daags gebruik
De doseerinstructies bevatten vaak elementen die niet goed worden begrepen. En hier zijn goede alternatieven voor. Zo kunnen doseerinstructies voor meermaal daags gebruik begrijpelijker gemaakt worden door de dagdelen te noemen. Kies in plaats van ‘2 keer per dag 1 tablet’ voor ‘ochtend: 1 tablet, avond: 1 tablet’

Formularium kiest voor begrijpelijke doseerinstructies

In het formularium worden nu nog instructies gebruikt die niet voor elke patiënt even duidelijk zijn. Dat is niet gek, want de nieuwe kennis over de formulering is pas relatief kort beschikbaar en doseerinstructies als 2.1T zitten in de vingers van zorgverleners. Om ook via het formularium voor de nieuwe, begrijpelijke formulering te kunnen kiezen, worden de meest gebruikte instructies gewijzigd. De gewijzigde instructies en bijhorende codes worden automatisch per 1 juni in Medicom doorgevoerd. Dit betekent dat daarna bij het voorschrijven van een recept via het formularium, automatisch de nieuwe doseercodes gekozen worden. De vijf meest gebruikte doseerinstructies met een nieuwe tekst, zijn de volgende:

Indien u als huisarts niet voorschrijft via het formularium, blijven de oude doseercodes beschikbaar en verandert er niks. Als u wel via het formularium voorschrijft, schrijft u niet alleen voor volgens de richtlijnen, maar draagt u ook bij aan begrijpelijke etiketteksten en beter medicijngebruik.

Pharmacom apotheken

In Pharmacom zijn de begrijpelijke etiketteksten al beschikbaar. Aangepaste doseercodes en gebruiksadviezen- en waarschuwingen zijn hier al eerder doorgevoerd. Vanaf 1 juni ontvangen apotheken dus ook via huisartsen (die voorschrijven via het formularium) deze nieuwe doseercodes.

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via