Door Health Base op 13 april 2021
  • Pharmacom
  • GIP

Twee apothekers over hun bijdrage aan de totstandkoming van de GIP

‘Apothekers spreken vaak onbewust in vaktaal.’

Dagelijks raadplegen zorgverleners hun informatiesysteem om hun patiënten zo goed mogelijk te informeren over geneesmiddelengebruik. Maar waar komt deze informatie eigenlijk vandaan? De Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP) wordt zorgvuldig samengesteld door stichting Health Base. De stichting wordt hierin bijgestaan door een aantal apothekers en patiënten die zitting hebben in de Redactiecommissie Patiënteninformatie (RCPI). We spraken met voorzitters Ingrid ten Brink (apotheek Portland in Rhoon) en Joep van den Dries (apotheek Van den Dries in Waddinxveen) over hoe dit in zijn werk gaat en waarom dit zo belangrijk is.

Mensen helpen

Ingrid werkt sinds 1993 in de farmacie: eerst als werknemer bij verschillende apotheken in de regio Rotterdam, daarna in de apotheek van haar man in Barendrecht. Sinds 2007 runt ze haar eigen apotheek in Rhoon. Wat haar zo trekt in het apothekersvak? ‘Ik hou van het puzzelen en uitvogelen van welke medicijnen het beste passen bij een patiënt. Dat je kunt bijdragen aan het welzijn van mensen.’

Mensen helpen kan volgens Ingrid alleen met echt goede informatie over medicijngebruik. Daarom is ze al ruim twintig jaar lid van de Redactiecommissie Patiënteninformatie van Health Base, waarvan vijftien jaar als voorzitter. ‘In de commissie zitten zowel apothekers als patiënten van een aantal patiëntenverenigingen. We kijken samen naar hoe de informatie in de GIP verbeterd kan worden. De GIP ziet er nu heel anders uit dan zes jaar geleden. De opmaak is veel duidelijker en er is minder papier nodig om de informatie uit te printen. Voordat ik in de commissie kwam, had ik niet door hoe belangrijk duidelijk taalgebruik is. Nu merk ik dat ik ook in mijn eigen werk veel beter let op de formulering: zijn de zinnen niet te lang, is het taalgebruik duidelijk, enzovoort. Uiteindelijk moet de patiënt goed weten waar hij/zij aan toe is.’

Patiënt centraal

In januari 2021 heeft Joep de taak van het voorzitterschap overgenomen. Na tien jaar commissiewerk was dat een logisch vervolg. ‘Wat ik altijd zo fijn vond aan de bijeenkomsten, is dat iedereen werd gehoord. Ingrid heeft in al die jaren een veilige sfeer gecreëerd, waardoor de commissie werkte als een geoliede machine. Aan mij de grote taak om deze sfeer te behouden. Dat gaat lukken hoor, want de commissie bestaat uit enthousiaste mensen die gezamenlijk iets willen bereiken. Ik vind het belangrijk om samen te werken met patiënten. Zij lopen tegen hele andere dingen aan dan wij apothekers soms kunnen bedenken.’

Joep heeft al 27 jaar een eigen apotheek in Waddinxveen. Voor hem is het heel duidelijk: de patiënt moet centraal staan. En daar hoort bij dat de informatie die hij of zij krijgt inhoudelijk juist moet zijn. Dit was voor hem de reden om toe te treden tot de redactiecommissie. ‘De verplichte bijsluiters bij medicijnen zijn vaak compleet onleesbaar. Het is medisch taalgebruik, en meestal ook nog in een heel klein lettertje geschreven. Dat vind ik het mooie aan de GIP: Health Base verstrekt informatie waar patiënten echt iets aan hebben. Ook voor apothekers is dat prettig, want de GIP is een praktische aanvulling voor het apothekersteam. Apothekers spreken vaak onbewust in vaktaal.’

Meer doorloop

Er geldt een aftreedschema bij de Redactiecommissie Patiënteninformatie om ervoor te zorgen dat er meer doorloop is in de commissie. Joep: ‘Het zou mooi zijn als ook wat jongere collega’s toetreden. Zij hebben in de hedendaagse opleiding meer aandacht voor patiëntenzorg en patiëntenbegeleiding genoten. Dit kan voor een frisse kijk op de GIP zorgen.’

Heb je ook interesse in het werk van de Redactiecommissie Patiënteninformatie? Kijk dan bij onze vacatures of een plek beschikbaar is. 

door: Anoek van der Leest

Delen via