Door Health Base op 27 mei 2021
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom
 • Medicom

Conversie contra-indicatie 9 naar aangepaste contra-indicatie 6: diabetes mellitus

Contra-indicatie 9 wordt geconverteerd naar een aangepaste contra-indicatie 6: diabetes mellitus. Deze conversie zal in versie 518 van Medicom en Pharmacom doorgevoerd worden door PharmaPartners. Hieronder leest u wat deze conversie inhoudt.

Reden wijziging

Voorheen bestonden de contra-indicaties 6 en 9 naast elkaar vanwege verschillen in bewaking en afhandeling van signalen. Door lengtebeperkingen konden verschillen in de BOS-teksten in Pharmacom bij diabetes mellitus met insulinegebruik en diabetes mellitus zonder insulinegebruik niet onder elkaar worden weergegeven. Verschillen in bewaking zijn er al een lange tijd niet meer. Bovendien zijn er geen lengtebeperkingen meer en kent de uitsplitsing meer nadelen dan voordelen. Een voorbeeld hiervan is onterechte afleiding van de ene CI terwijl de andere al is vastgelegd. Hierdoor liggen bij veel patiënten beide CI's vast, wat vermijdbare oversignalering geeft.

Situatie na conversie

De vernieuwde CI 6 Diabetes mellitus heeft in Pharmacom BOS-teksten waarin onderscheid gemaakt wordt in patiënten die een bloedglucosemeter gebruiken en patiënten die niet over een bloedglucosemeter beschikken. Het al dan niet gebruiken van een dergelijke meter is namelijk de variabele die het advies bepaalt dat bij de terhandstelling gegeven moet worden. In CI 6 en CI 9 worden momenteel dezelfde basisproducten bewaakt. Deze lijst met bewaakte middelen zal daarom ook ongewijzigd voor de nieuwe CI 6 van toepassing zijn. Met de conversie realiseren we dus een vereenvoudiging van de bewaking bij diabetes mellitus.

Conversiestappen

De bij patiënten vastgelegde CI's 9 zullen automatisch worden geconverteerd volgens onderstaande regels:

 • In patiëntendossier staat CI 9 maar geen CI 6: CI 6 wordt aangemaakt en CI 9 wordt verwijderd. Bewaking loopt voortaan via CI 6.
 • In patiëntendossier staat CI 6 maar geen CI 9: Geen actie, bewaking loopt reeds via CI 6.
 • In patiëntendossier staan zowel CI 6 als CI 9: CI 9 wordt verwijderd, bewaking loopt voortaan alleen via CI 6.
 • Afgeleide contra-indicatie 9 wordt volgens dezelfde logica geconverteerd.

Controle mutaties

Na afloop van de conversie kunt u in de printmanager lijsten vinden met de omzettingen die bij u zijn gedaan. Deze lijsten zijn puur voor de logging van de conversie. U hoeft hier dus niets mee te doen.

Kernpunten conversie

 • De huidige contra-indicatie (CI) 6 (Diabetes met insulinegebruik) bevat sinds 1 januari 2021 ook de inhoud van CI 9 (Diabetes zonder insulinegebruik).
 • CI 6 blijft bestaan in de patiëntendossiers en de Beslissing Ondersteunende Scherm- (BOS-) teksten in Pharmacom toont reeds per 1 januari 2021 de afhandelingen voor zowel patiënten mét als zonder insulinegebruik.
 • CI 9 is blijven bestaan en nog steeds actief omdat deze nog voorkomt in de patiëntendossiers.
 • CI 9 registraties in de patiëntendossiers worden met de installatie van versie 518 volledig automatisch geconverteerd naar CI 6.
 • In CI 6 en CI 9 worden momenteel dezelfde basisproducten bewaakt, de bewaking is dus identiek. Deze lijst met bewaakte middelen is daarom ook ongewijzigd voor de nieuwe CI 6 van toepassing.
 • De bewaking van uw patiënten zal door de conversies geheel intact blijven.
 • Doordat de conversies volledig automatisch verlopen, zijn geen inspanningen van uw kant vereist, wel kunt u na afloop in de printmanager de mutaties controleren.
 • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
 • Suzanne de Klerk apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via