Door Health Base op 28 juni 2021
  • UI-online

Resultaten onderzoek evaluatieprotocollen en –vragenlijsten in UI-online

De afgelopen maand hebben wij een enquête verstuurd met de vraag hoe apothekers denken over de ontwikkeling van evaluatieprotocollen en -vragenlijsten in UI-online. Hierop hebben wij 62 reacties ontvangen. In grote lijnen is naar voren gekomen dat apothekers evaluatieconsulten als een belangrijke vorm van farmaceutische patiëntenzorg zien, zeker met het oog op de toekomst. Een deel van de apothekers vindt het wel belangrijk dat hier een vergoeding tegenover staat, gezien de extra inspanning die nodig is.

De mogelijkheid om evaluaties structureel in de dagelijkse werkzaamheden in te passen verschilt per apotheek. Een ingroeimodel is dan een logische aanpak. Dat betekent met een beperkte set aan vragenlijsten beginnen zodat men als organisatie hieraan kan wennen. Als het fundament eenmaal gelegd is, kunnen de vragenlijsten uitgebreid worden.

Of het organisatorisch succesvol en efficiënt kan worden gefaciliteerd, is ook afhankelijk van de juiste aanpassingen in de automatisering. Hierin spelen o.a. de softwarehuizen een cruciale rol. Bij de uitvoering is het ook belangrijk om rekening te houden met de beperktere digitale vaardigheden van onder andere chronische patiënten, die over het algemeen wat ouder zijn. Daarom is het ook belangrijk om traditionele kanalen zoals de telefoon of face-to-face contact (spreekkamer, balie) in het model op te nemen. Niet iedereen zal uit de voeten kunnen met een digitale vragenlijst.

SUI is inmiddels in gesprek met de softwareleveranciers om gezamenlijk te bepalen hoe dit succesvol geïmplementeerd kan worden in de verschillende AIS-en.

Waardering UI-online

Verder hebben wij in de enquête gevraagd een waarderingscijfer toe te kennen aan UI-online in zijn algemeenheid. Hier is een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 uitgekomen. Een mooi cijfer waar we trots op zijn, maar er blijft natuurlijk ook altijd aandacht voor verbetering.

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via