Door Health Base op 22 juli 2021
  • Medicom
  • Zorgprotocollen

Wijzigingen diagnostische bepalingen per augustus

Het diagnostisch dossier in Medicom bevat vanaf 1 augustus diverse nieuwe en vervallen diagnostische elementen.

In deze versie is een klein aantal nieuwe labbepalingen opgenomen (14) en is er een flink aantal vervallen elementen (61). Verder zijn er een paar nieuwe (4) en een aantal gewijzigde (12) diagnostische bepalingen. Bekijk voor de details de documentatie van het NHG.

Belangrijke wijzigingen

Nieuwe elementen
Recent is de NHG-Standaard COPD vernieuwd. Om aan deze nieuwe richtlijn te kunnen voldoen heeft het NHG, mede op advies van Health Base, een aantal nieuwe elementen uitgebracht. Deze nieuwe elementen worden in de nieuwste Medicom protocollen gebruikt. We zetten de nieuwe waarden naast de ‘oude’ waarden, zodat we een overgangsperiode creëren. Het betreft de FEV reversibiliteit met eigen medicatie en de ziektelast COPD. De zorggroepen overwegen hun aanpassingen nog en zullen later volgen.

Ook zijn er (weer) nieuwe lab PCR bepalingen bijgekomen.

Vervallen elementen
Er is een groot aantal bepalingen vervallen, waaronder:

  • De CockCroft berekening voor schatting van de nierfunctie is nu echt vervallen als bepaling.
  • De ernst astma, bloed in urine (stick), post steroïde longfunctie waarden en type hartfalen zijn vervallen. Voor type hartfalen is al een nieuwe indeling beschikbaar die beter aansluit bij de huidige inzichten.
  • Han Beekwilder Huisarts
  • Loes zûm Grotenhof Farmakundige

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via