Door Health Base op 31 augustus 2021
  • Health Base
  • Pharmacom
  • Medicom

Promotiebeurs Ekram Maghroudi voor onderzoek naar begrijpelijke etiketteksten

Oud-collega Ekram Maghroudi (inmiddels docent) heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een promotiebeurs ontvangen. Hiermee kan Ekram verder met haar promotieonderzoek naar de begrijpelijkheid van geneesmiddelinformatie, waarmee ze een aantal jaren geleden bij Stichting Health Base is gestart.

Ekram begon haar onderzoek vanuit Stichting Health Base met het project begrijpelijke etiketteksten. Hiervoor deed zij onderzoek naar optimale begrijpelijkheid van de tekst op het etiket van een geneesmiddelverpakking. Deze kennis wordt onder andere ingezet in de Proeftuinen Therapietrouw van ZonMw. Door toewijzing van deze promotiebeurs kan Ekram verder met haar wetenschappelijke promotie, die bijdraagt aan kennis over de begrijpelijkheid van goed gebruik van geneesmiddelen, met name bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Doel promotieonderzoek

Ekram richt zich in haar promotievoorstel op de begrijpelijkheid van geneesmiddelinformatie voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Begrijpelijke informatie is van belang voor adequaat geneesmiddelgebruik. Maar deze geneesmiddelinformatie is niet altijd begrijpelijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het doel van haar promotieonderzoek is om de begrijpelijkheid van mondelinge en schriftelijke geneesmiddelinformatie te onderzoeken en te verbeteren. De dataverzameling voor de deelstudies naar de begrijpelijkheid van schriftelijke geneesmiddelinformatie is inmiddels afgerond. Dit werd mogelijk gemaakt door ZonMw binnen het programma ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’ in samenwerking met Stichting Health Base.

Samenwerking

Met de promotiebeurs van Ekram wordt ook de samenwerking tussen Stichting Health Base, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht en Nivel gecontinueerd. Ook wordt er een nieuw project aan toegevoegd vanuit haar huidige werkgever, de Hogeschool Rotterdam. Ekram start met haar collega Anne Geert van Driel een onderzoek naar de communicatie tussen verpleegkundigen en mensen met hartfalen over hun geneesmiddelengebruik. Met als doel het zelfmanagement van mensen met hartfalen én beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen, zodat zij beter met geneesmiddelen kunnen omgaan in het dagelijks leven.

Wil je meer lezen over de NWO Promotiebeurs voor leraren? Ga dan naar: 51 docenten ontvangen een Promotiebeurs voor leraren | NWO

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via