Door Health Base op 14 oktober 2021
  • Formularium
  • Medicom

TIP Medicom: Ander formularium openen dan die van de episode

Wat wil ik doen?

In sommige gevallen is het gewenst om via een SOEP contactregistratie in een episode/probleem een ander formularium te openen dan de ICPC code van de desbetreffende episode. Dit kan op twee manieren in Medicom gerealiseerd worden.

Hoe kan ik dat doen?

Stel de patiënt heeft Osteoporose  (ICPC code L95). Met L95.00 kan alleen het formularium Fractuurpreventie geopend worden en niet het formularium Lage rugpijn (ICPC L03).

Methode 1:

Dubbelklik op de episode osteoporose en maak een SOEP deelcontact registratie aan in het probleem Osteoporose/Fractuurpreventie en codeer de E-regel met L03.00. Via de P-regel kan dan vervolgens wel het formularium Lage rugpijn geopend worden. Let op: vervolgens moet u bij het opslaan van dit contact de vraag “De episodetitel en de ICPC-code worden aangepast van: Osteoporose naar lage rugpijn?” met NEE beantwoorden. Doet u dat niet dan wordt de omschrijving en de ICPC code van het probleem gewijzigd naar Lage rugpijn en L03.00.

Methode 2:

Start een SOEP deelcontact registratie met Shift-F12. Bij het opslaan wordt gevraagd welke episode u met dit deelcontact wil aanvullen. Kies dan de episode Osteoporose en beantwoord ook hier de vraag “De episodetitel en de ICPC-code worden aangepast van: Osteoporose naar lage rugpijn? met NEE.

Uiteraard is het beter om na meerdere rugpijn contacten uiteindelijk wel een aparte episode Rugpijn toe te voegen aan de episode/probleemlijst.

Bovengenoemde voorbeelden laten u zien dat via een ICPC gecodeerde E-regel in elke episode alle formularia geopend kunnen worden en dat u niet vastzit aan het formularium van de episode zelf.

Marten Niessink, huisarts
Health Base, afdeling: Zorgregistratie en consultondersteuning

  • Marten Niessink Huisarts

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via