Door Health Base op 29 november 2021
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

Contra-indicaties Transplantatie en Mitochondriële ziekten opgenomen in medicatiebewaking

Per 1 december is de bewaking voor de contra-indicaties Transplantatie (hart-, lever-, long-, nier-) en Mitochondriële ziekten ingericht. Bij patiënten met deze vastgelegde contra-indicaties wordt vanaf dan medicatiebewaking uitgevoerd voor verschillende geneesmiddelen.

Transplantatie

Patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan hebben in principe een gezond orgaan getransplanteerd gekregen. Het is echter nog steeds van belang om sommige geneesmiddelen te vermijden of voorzichtig toe te passen. Zo is nefrotoxiciteit geassocieerd met een slechtere overleving en kwaliteit van leven bij deze patiëntenpopulatie en dienen levende vaccins vermeden te worden in verband met een verhoogde kans op infectie en bijwerkingen.

De adviezen zijn tot stand gekomen met behulp van een expertpanel, bestaande uit artsen en apothekers en voorgelegd aan de multidisciplinaire werkgroep contra-indicaties. De geneesmiddelgroepen die op dit moment binnen deze contra-indicatie zijn opgenomen in de medicatiebewaking zijn:
- Aminoglycosiden
- NSAID’s en COX-2-remmers
- (Val)aciclovir
- Levend, verzwakte vaccins

De verschillende vormen van transplantatie kunnen worden vastgelegd met de volgende contra-indicaties: CI118 Harttransplantatie, CI119 Levertransplantatie, CI120 Longtransplantatie, CI121 Niertransplantatie.

Mitochondriële ziekten

Patiënten met een mitochondriële ziekten hebben een defect in hun mitochondria, wat leidt tot een verstoring in de energiestofwisseling. Er zijn veel verschillende verschijningsvormen van mitochondriële ziekten. Geneesmiddelen kunnen bij (specifieke vormen van) mitochondriële ziekten een sterkere werking hebben en/of een grotere kans op bijwerkingen geven. Voor deze contra-indicatie worden de adviezen gevolgd van de website www.mitopatients.org.

De volgende middelen worden in deze contra-indicatie (CI123) bewaakt:

- Aminoglycosiden
- Neuromusculair blokkerende stoffen
- Valproïnezuur

Voor meer achtergrondinformatie over beide contra-indicaties, zie de desbetreffende hoofdstukken op www.commentarenmedicatiebewaking.nl.

BOS-teksten Pharmacom

Als u in Pharmacom gebruik wilt maken van de BOS-teksten bij deze nieuwe contra-indicaties, dan moet u dit handmatig inschakelen via Pharmacom.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via