Door Health Base op 29 november 2021
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Minimumdosering opgenomen voor trombocytenaggregatieremmers en bisfosfonaten

Voor de groepen trombocytenaggregatieremmers en bisfosfonaten is in overleg met de Redactiecommissie Medicatiebewaking de minimumdosering in de doseringscontrole opgenomen. 

De doseringscontrole in Medicom en Pharmacom controleert op de dagdosering van een geneesmiddel en let hierbij in de meeste gevallen op een overschrijding van de maximaal genoemde dosering in de SPC van een middel. Hierbij controleert de doseringscontrole dus voornamelijk op veiligheid en niet op juistheid van een voorschrift. 

Door de beperkte functionaliteit van de doseringscontrole is het in veel gevallen niet mogelijk om een minimumdosering te implementeren. Bovendien is deze minimumdosering voor veel geneesmiddelen niet bekend of onvoldoende eenduidig. Voor antibiotica, antimycotica en antiprotozoica was reeds een minimumdosering opgenomen. Nu is deze functionaliteit ook ingezet voor de trombocytenaggregatieremmers en bisfosfonaten. Bij deze middelen zal vanaf heden ook worden gesignaleerd wanneer de dagdosering van een voorschrift lager is dan de minimumdosering.

Voor de direct werkende orale anticoagulantia is deze functionaliteit ook verkend. Implementatie bij deze groep was echter niet mogelijk door mogelijke interferentie met andere bewakingsparameters.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via