Door Health Base op 29 november 2021
  • Medicatiebewaking
  • Medicom

Najaarsupdate medicatiebewaking

In de medicatiebewaking zijn per 1 december wijzigingen doorgevoerd in interacties en contra-indicaties en er zijn nieuwe pseudo-dubbelmedicatiegroepen opgenomen. Ook de teksten op Commentaren Medicatiebewaking online zijn aangepast.

Algemene wijzigingen

- Lumacaftor is beoordeeld als matig sterke CYP3A4-inductor en is opgenomen in het overzicht van CYP-remmers en -inductoren. 

Nieuwe interacties (IA)

IA 535: cabotegravir – overige middelen

Nieuw contra-indicaties (CI)

CI 118 Harttransplantatie
CI 119 Levertransplantatie
CI 120 Longtransplantatie
CI 121 Niertransplantatie
CI 123 Mitochondriële ziekten
Zie ook dit nieuwsbericht over deze nieuwe contra-indicaties.

Wijzigingen in contra-indicaties (CI)

CI 33 nierfunctiestoornissen: er zijn nieuwe adviezen toegevoegd.
CI 96-99 zwangerschap en borstvoeding: adviezen zijn bijgewerkt na update van Moeders van Morgen.
CI 101 verkeersdeelname: het advies bij brivaracetam, amisulpride, brexpiprazol, cariprazine en lurasidon is gewijzigd.
CI 106-107 dialyse: adviezen zijn geüpdatet.
CI 116 morbide obesitas: er zijn specifieke adviezen beschikbaar voor cefazoline, sufentanil en remifentanil.

Nieuwe Pseudo-dubbelmedicatie groepen

743 Morfinomimetica Kortwerkend
De kortwerkende morfinomimetica zijn opgenomen in een pseudo-dubbelmedicatiegroep (PD 743). De reden hiervoor is dat het mogelijk irrationeel kan zijn om verschillende kortwerkende morfinomimetica tegelijkertijd te gebruiken.

Wijzigingen in pseudo-dubbelmedicatiegroepen (PD)

PD 587 Antipsychotica: middelen die niet (meer) als antipsychoticum gebruikt worden, zijn verwijderd. De PD-schermtekst is aangepast.

Wijzigingen Commentaren Medicatiebewaking online (CMO)

Inleidende hoofdstukken voor de nieuwe contra-indicaties zijn opgenomen met daarbij de adviezen en onderbouwing voor de (niet-)bewaakte geneesmiddelen.
PD 587 Antipsychotica: achtergrondinformatie is toegevoegd.
PD 743 Kortwerkende morfinomimetica is toegevoegd.

Patiënteninformatie

Alle wijzigingen in de interacties en contra-indicaties zijn ook verwerkt in de GIP en bijbehorende persoonlijke bewakingstekstblokken.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via