Door Health Base op 29 november 2021
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

Vanaf 1 december extra taxe-informatie voor kinderen bij preparaten met benzylalcohol

Benzylalcohol is een hulpstof die aanwezig is in sommige preparaten. Jonge kinderen kunnen deze hulpstof nog niet voldoende afbreken waardoor zij in hoge(re) mate aan het metaboliet benzoëzuur worden blootgesteld. Beperkt gebruik is daarom bij deze patiënten aangewezen. Vanaf 1 december 2021 is daarom bij dranken en suspensies extra taxe-informatie opgenomen.

Jonger dan 1 maand gecontra-indiceerd

Bij kinderen jonger dan één maand is het gebruik van benzylalcohol gecontra-indiceerd. Dit werd bij deze orale preparaten reeds bewaakt middels de doseringscontrole. 

Jonger dan 3 jaar niet langer dan een week gebruiken

Bij kinderen tot 3 jaar mogen deze preparaten niet langer dan één week worden gebruikt met het oog op stapeling van benzoëzuur. Deze beperkte gebruiksduur kan niet worden gesignaleerd via de huidige functionaliteiten van Pharmacom. In overleg met de Redactiecommissie Medicatiebewaking is besloten om bij orale preparaten die benzylalcohol bevatten extra informatie op verpakkingsniveau op te nemen. Bij het aanschrijven zal in de taxe-informatie het volgende zichtbaar zijn: Product bevat benzylalcohol: kind <3 jaar niet langer dan 1 week gebruiken.

Zie figuur 1 en 2 onderaan het bericht voor een voorbeeld van deze implementatie.

Het is mogelijk dat er preparaten ontbreken. Alleen preparaten waarbij de hulpstof benzylalcohol is aangemeld bij Z-index kunnen worden gedetecteerd. Het gaat hierbij op dit moment om onderstaande preparaten. Deze lijst zal niet maandelijks, maar periodiek worden geüpdatet. 

• Amoxicilline/clavulaanzuur suspensies (per fabrikant verschillend)
• Atovaquon suspensie
• Cefuroxim granulaat voor suspensie
• Desloratidine drank
• Electrolyten/macrogohol concentraat voor drank
• Paracetamol drank
• Zidovudine drank

Figuur 1: Zoekscherm met toevoeging in Vrije informatie taxe Figuur 2: Toevoeging van extra taxe-informatie in Geneesmiddelblok
  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via