Door Health Base op 25 februari 2022
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Bewaking CI Diabetes Mellitus in herziening

De bewaking bij contra-indicatie (CI) diabetes mellitus wordt in samenwerking met de KNMP herzien. De tot nu toe gewijzigde bewaking is verwerkt in Pharmacom, Medicom en op Commentaren Medicatiebewaking Online.

Klinische relevantie


De contra-indicatie diabetes mellitus omvat zowel diabetes mellitus type 1 als 2 en is tevens relevant voor patiënten zonder medicamenteuze therapie.
Bij het (her)beoordelen van geneesmiddelen zijn resultaten over de bloedglucose, HbA1c, frequentie van hypo- of hyperglykemie, aanpassing van diabetesmedicatie en micro- en macrovasculaire complicaties meegenomen.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij contra-indicaties, is deze contra-indicatie ook bij geneesmiddelen die geprotocolleerd worden toegediend mogelijk relevant. Dit komt doordat bij diabetes mellitus de patiënt zelf veel invloed uitoefent op de behandeling, bijvoorbeeld door het zelf spuiten van insuline en/of het monitoren van symptomen van hyper- en hypoglykemie. Een extra waarschuwing richting de patiënt is hierdoor eerder wenselijk.

Verwijderde bewaking


Voor verschillende groepen bleek bewaking op de contra-indicatie diabetes niet klinisch relevant.
Dit was onder andere het geval bij RAAS-remmers en thiazidediuretica. ACE-remmers lieten ten opzichte van placebo wel een verbeterde insuline- en bètacelgevoeligheid zien, maar dit leidde niet tot verandering in het glucosemetabolisme of HbA1c. Wanneer er een verhoogd risico op hypoglykemie leek te zijn, was hier veelal ook een sulfonylureumderivaat in gebruik. Bij thiazidediuretica was de mate van beïnvloeding van de diabetes klein en normaliseerden de waarden bovendien.
Ook bij hypofyse en hypothalamushormonen en cutaan salicylzuur bleek de bewaking niet (meer) klinisch relevant waardoor deze gestaakt is.

Vervolg herziening


Nog niet alle geneesmiddelgroepen zijn herzien. Het vervolg van de herziening zal gedurende 2022 plaatsvinden.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via