Door Health Base op 24 februari 2022
  • Medicom
  • Zorgprotocollen

Wijzigingen diagnostische bepalingen per maart 2022

Het diagnostisch dossier in Medicom bevat vanaf 1 maart diverse nieuwe en vervallen diagnostische bepalingen (elementen).

In deze versie zijn er 12 nieuwe elementen opgenomen, 2 vervallen en 15 gewijzigd. Bekijk voor de details de documentatie van het NHG.

Belangrijke wijzigingen


Nieuwe elementen
Voor de COVID PCR point-of-care testen zijn er 6 nieuwe bepalingen.

Daarnaast zijn de volgende elementen toegevoegd aan het diagnostisch dossier:

  • Hoofdbehandelaar leveraandoeningen
  • Soort(en) ontspanningsoefeningen
  • Frequentie van ontspanningsoefening
  • Hepatitis B surf.Ag. kwant. (QHBsAg)
  • DNA-analyse alfa-thalassemie (gap-PCR)

Vervallen elementen


Norprothiaden en Bepaling FEV1 post-steroïd post-BD komt te vervallen.

  • Loes zûm Grotenhof Farmakundige

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via