Door Health Base op 08 april 2022
  • Medicatiebewaking
  • Health Base

Inspirerende kennissessie doorontwikkeling medicatiebewaking

In maart 2022 heeft er een inspirerende kennissessie plaatsgevonden over het doorontwikkelen van de medicatiebewaking. Apothekers van de afdeling Medicatiebewaking van Health Base, collega's uit de Redactiecommissie Medicatiebewaking en genodigde externe apothekers hebben samen uitgebreid gebrainstormd. Tijdens deze sessie stond onze medicatiebewakingssignalering en de daaraan gekoppelde adviezen nu en in de toekomst centraal.


Exploreren optimalisatie dagelijkse ondersteuning apothekers 


De kennissessie had als doel om te exploreren hoe Health Base de apothekers beter kan ondersteunen in het dagelijkse werk, zowel met korte als lange termijn oplossingen. Hoewel tijdens vergaderingen van de Redactiecommissie Medicatiebewaking verbetering van medicatiebewaking ook wordt belicht, werd er nooit eerder een hele dag bij stil gestaan.

Deze kennissessie gaf gebruikers een kans om over de huidige vorm van medicatiebewaking én de content van Commentaren Medicatiebewaking in gesprek te gaan met de collega’s van de afdeling medicatiebewaking, die deze producten en diensten onder hun hoede hebben.

Uitkomsten kennissessie


De dag werd vanuit beide kanten zeer positief ervaren en heeft mooie inzichten opgeleverd. Er kwam bijvoorbeeld naar voren dat er een wens is om waar mogelijk meer te beleggen bij de apothekersassistent. Health Base gaat kritisch kijken naar de mogelijkheden om de praktijk hier meer in te ondersteunen.

De komende tijd gaan we verder uitdiepen hoe de uitkomsten van deze dag vormgegeven kunnen worden.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via