Door Health Base op 16 mei 2022
  • Medicatiebewaking
  • Medicom
  • Pharmacom
  • Health Base

Ervaring met contra-indicaties? Help ons deze cruciale informatie te verbeteren

Voor de patiëntveiligheid is de informatie bij het voorschrijven of verstrekken van medicatie cruciaal. Wij horen graag van u hoe u de informatie over contra-indicaties in de praktijk gebruikt. Met deze kennis willen we de informatie over contra-indicaties verder verbeteren.

Wilt u ons daarbij helpen door uw ervaringen met het werken met contra-indicaties vóór 20 mei met ons te delen? Het invullen van de online vragenlijst kost u slechts 10 minuten van uw tijd.

Start vragenlijst

Nationale Classificatie Contra-Indicaties (NCI-lijst)


Nictiz beheert de Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) samen met de organisaties het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Stichting Health Base (SHB) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

De NCI-lijst geeft de contra-indicaties en voorzorgen waarop zorgverleners in Nederland medicatiebewaking kunnen uitvoeren.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst, namens alle beheerpartijen.

Neem contact met ons op

Heeft u nog een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul onder onderstaand formulier in. 

030 - 740 03 60
(waar gaat uw vraag over)
Delen via