Door Health Base op 05 mei 2022
  • Formularium
  • Medicom
  • Zorgprotocollen

Herziening NHG-standaard Diabetes doorgevoerd

De NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 is onlangs herzien. Deze herziene standaard bevat voor patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten een nieuw medicamenteus stappenplan, waarbinnen het advies is om bij dergelijke patiënten te starten met SGLT2-remmers.

In de herziening wordt diabetes type 2 benaderd als een cardiovasculaire aandoening. Zo’n 20 procent van de diabetes type 2 patiënten heeft eerder te maken gehad met hart- en vaatziekten, iets wat je bij de overige 80 procent wil voorkomen. De update van de NHG-standaard focust zich op een behandeling gericht op HbA1c-waarden en BMI. Waar eerst met name werd beredeneerd vanuit glycemisch oogpunt, is de definitie van een patiënt met hoog risico nu goeddeels gebaseerd op de NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement. 

Stichting Health Base heeft hierop het protocol en formularium aangepast aan deze nieuwe richtlijn.

Aanpassing protocol: Algoritme HbA1c-streefwaarde


Het protocol Algoritme HbA1c-streefwaarde is vernieuwd naar aanleiding van de herziende diabetes richtlijn. Het protocol helpt de betreffende patiënten in kaart te brengen en hiermee op de juiste manier te begeleiden. Door middel van een aantal vragen en een score berekening geeft het protocol aan in welke medicatiestap de patiënt zit. En naar aanleiding daarvan welke streefwaarde de patiënt heeft.

Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van de slimme protocollen module, worden de gegevens die bekend zijn, automatisch gegenereerd in de vraag. Denk hier bijvoorbeeld aan leeftijd, medicatiegebruik of kwetsbare ouderen. Het protocol is apart te benaderen en als onderdeel van het protocol jaar- en korte controle Diabetes (DM2/CVRM/VVR/HVZ/nierschade en DM2 korte controle).

Aanpassing formularium: Aanvullend stappenplan Diabetes


Voor de groep Diabetes mellitus type 2 patiënten met een zeer hoog risico op cardiovasculaire ziektes met o.a. een levensverwachting van meer dan 5 jaar, is een apart formularium aangemaakt met een afwijkend stappenplan. Deze groep is gebaat bij een andere behandeling.
Stap 1 in het bestaande, ongewijzigde formularium Diabetes is om te beginnen met Biguaniden. De groep patiënten, waarvoor het aanvullende stappenplan is opgesteld, wordt geadviseerd te starten met SGLT2-remmers.

Het Formularium (EVS) is opgenomen binnen de zorginformatiesystemen Medicom en Hapicom. Het houdt rekening met relevante patiëntkenmerken en geeft op basis van de diagnose of de klacht een advies over:
- niet-medicamenteuze adviezen voor patiënt en voor de arts (in het systeem aangegeven met een *);
- het geneesmiddel van voorkeur;
- de juiste dosering.

Welke bronnen gebruikt het Formularium?
Voor vrijwel elk ziektebeeld in de eerste lijn is een Formularium beschikbaar. Het Formularium is gebaseerd op informatiebronnen als NHG-Standaarden en -Behandelrichtlijnen. Maar ook worden andere bronnen gebruikt, zoals LCI.RIVM (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding/RIVM) en kleine kwalen. 

Wie stelt het Formularium samen?
De huisartsen van de afdeling Zorgregistratie & consultondersteuning van Health Base ontwikkelen en onderhouden het Formularium. Zij zijn zelf ook praktiserend huisarts. De Redactiecommissie Formularium van Health Base, bestaande uit een groep praktiserende huisartsen en apothekers, controleert de nieuwe en herziene Formularia en adviseert het formulariumteam van Health Base.

  • Marten Niessink Huisarts

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via