Door Health Base op 30 mei 2022
 • Pharmacom
 • GIP

Oncolytica: vruchtbaarheid en zwangerschap

Om de patiënteninformatie over vruchtbaarheid en zwangerschap beter aan te laten sluiten op de praktijk, is de GIP van de oncolytica (ATC L01) aangepast. Met ingang van juni 2022 is in de vernieuwde rubrieken de belangrijkste boodschap dat de patiënt voor de start met de behandeling in gesprek moet gaan over zijn of haar persoonlijke situatie.


Complexe behandeling


Of de behandeling van kanker van invloed is op de vruchtbaarheid, hangt af van vele factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de soort kanker en de plek van het lichaam waar deze tot uiting komt. Maar ook aan de gekozen behandelstrategie: welke middelen gebruikt de patiënt, in welke dosering en hoeveel kuren, en zijn er nog aanvullende behandelingen zoals een operatie of bestraling? Daarnaast zijn ook het geslacht en de leeftijd van de patiënt zelf van belang. Dit alles riep de vraag op welke informatie over vruchtbaarheid en zwangerschap de patiënt in de GIP moet kunnen lezen. De informatie in de GIP gaat immers over één oncolyticum. In de praktijk krijgt een patiënt met kanker echter vaak te maken met een behandeling die bestaat uit meerdere oncolytica, soms tegelijk of juist na elkaar.


Inbreng uit de praktijk


De informatie die de patiënt leest in de GIP, moet ook in lijn zijn met de uitleg die de patiënt krijgt van de behandelaar. Om die reden hebben we gesproken met apothekers, oncologieverpleegkundigen en oncologen. Zij gaven aan dat informatie over verminderde vruchtbaarheid iets is om bewust bij stil te staan. Om die reden voert de zorgverlener hierover voor aanvang van de behandeling een gesprek met de patiënt. Het is belangrijk dat de patiënt hierover dan iets terug kan lezen in de patiënteninformatie. Anderzijds, als de patiënt toch nog geen informatie over dit onderwerp heeft ontvangen, dan kan de GIP de patiënt erop wijzen om het gesprek hierover aan te gaan met de arts.

De belangrijkste boodschap in de GIP moet dan ook zijn dat de patiënt zich ervan bewust is dat het gebruik van zijn geneesmiddelen mogelijk effect kan hebben op de vruchtbaarheid of schade bij het ongeboren kind kan veroorzaken. En dat vooraf met de arts moet worden besproken op basis van de persoonlijke situatie of dit van toepassing is. De GIP is verder te beknopt om uitgebreide informatie te geven. Zoals eerder aangegeven is de behandeling vaak zo complex, dat er per persoon maatwerk nodig is voor een goed advies. De GIP is daarvoor niet het juiste instrument, en heeft hierbij vooral een signaalfunctie.

Afgelopen periode zijn we met de afdeling Patiënteninformatie dan ook druk bezig geweest met het herzien van de informatie over vruchtbaarheid en zwangerschap in de GIP van de oncolytica. Een voorbeeld van een nieuwe tekst staat hieronder. Vanaf juni zijn de wijzigingen zichtbaar in de GIP.


Voorbeeld van een nieuwe tekst: GIP capecitabine

 • Gebruik bij uw andere ziekten of klachten
  Vrouwen mogen tijdens de behandeling en een tijd daarna meestal niet zwanger worden.
  Er kunnen gevaren zijn voor het ongeboren kind. 
  Bij mannen is niet altijd goed bekend wat
  de gevolgen zijn als tijdens de behandeling (en in een tijd erna) een zwangerschap ontstaat. 
  Ook kan de behandeling van kanker ervoor zorgen dat u (later) minder vruchtbaar bent.

  Bespreek voor u begint met de behandeling wat dit in uw situatie betekent. Of en hoelang u
  maatregelen moet nemen om een zwangerschap te voorkomen. En wat de gevolgen kunnen
  zijn voor de kinderwens in de toekomst. 

 • Gebruik bij zwangerschap
  Bij gebruik vlak voor of tijdens de zwangerschap zijn er gevaren voor het ongeboren kind.
  Zie de informatie in ‘gebruik bij andere ziekten of klachten’.
 • Ellen Davidse Apotheker
 • Daphne Ensink Apotheker
 • Plonja Gudde Apotheker
 • Channah de Haas Apotheker
 • Gerrianne Mensink Apotheker
 • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via