Door Health Base op 02 juni 2022
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Nieuwe adviezen geneesmiddelen bij levercirrose

Het Erasmus MC en Stichting Health Base hebben nieuwe en herziene adviezen opgesteld voor verschillende geneesmiddel(groep)en bij levercirrose. Deze adviezen zullen de aankomende periode worden opgenomen in de medicatiebewaking, Commentaren Medicatiebewaking en op www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl

Nieuwe adviezen


Voor metronidazol, atypische antipsychotica en DOAC’s zijn nieuwe adviezen bij levercirrose opgesteld.

Metronidazol
Het middel Metronidazol (classificatie: nadelige effecten bekend) dient voorzichtig gebruikt te worden.

Atypische antipsychotica
Over de veiligheid en farmacokinetiek van atypische antipsychotica bij patiënten met levercirrose is relatief weinig bekend. Voor een beperkt aantal atypische antipsychotica zijn concrete doseeradviezen opgesteld. Voor de meeste middelen luidt het advies om het middel te vervangen door een alternatief en als dat niet mogelijk is met de laagst mogelijke dosering te starten en de therapie en bijwerkingen goed te monitoren.

DOAC’s
Een groep geneesmiddelen die ook bij mensen met cirrose steeds vaker wordt toegepast zijn de DOAC’s. Bij de meeste DOAC’s is bij CTP B en CYP C geen doseeradvies mogelijk, omdat de gegevens over veiligheid nog onbekend zijn. Voor alle DOAC’s luidt het advies dat bij CTP A geen dosisaanpassing nodig is. Van de DOAC’s wordt dabigatran het minste door de lever gemetaboliseerd en zijn de CYP-enzymen niet betrokken bij het metabolisme. Alle DOAC’s zijn beoordeeld als ‘geen nadelige effecten bekend’ bij beginnende cirrose (CTP A) en dabigatran ook als ‘geen nadelige effecten bekend’ bij matige cirrose (CTP B).

Zie voor de specifieke adviezen per geneesmiddel en levercirrosestadium www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl of Commentaren Medicatiebewaking.

Update advies statines


De adviezen bij statines zijn voor het eerst opgesteld in 2016. Deze adviezen zijn nu geüpdatet met recente literatuur. Hieruit kwamen geen wijzigingen in de adviezen voor het toepassen bij levercirrose.


De nieuwe en herziene adviezen zijn in een samenwerking tussen het Erasmus MC en Health Base uitgewerkt en getoetst bij het expert panel. Deze adviezen zullen de komende periode worden geïmplementeerd in Medicom en Pharmacom en worden toegevoegd op de www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl en in Commentaren Medicatiebewaking. Alle wijzigingen in de adviezen zullen ook worden verwerkt in de GIP en bijbehorende persoonlijke bewakingstekstblokken.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via