Door Health Base op 05 juli 2022
  • Pharmacom
  • Health Base

Apothekers begeleiden patiënten bij borstkankertherapie met antihormonen

Apothekers starten pilot-study naar consultvoering met voorbereidende vragenlijst

Door patiënten die antihormonen gebruiken uit te nodigen voor een consult met hun apotheker, kunnen medicatie- gerelateerde problemen die veel van deze patiënten ervaren, worden geanalyseerd. Apothekers kunnen een belangrijke en gewaardeerde bijdrage leveren door deze problemen met de patiënt te bespreken en te helpen zoeken naar mogelijkheden om vol te houden en de medicatie waar mogelijk en nodig te continueren. Tenminste, zo luidt de theorie.

In een pilot-study onderzoekt de Stichting Uitgifte Informatie (SUI) het effect van consultvoering door de apotheker op het signaleren en oplossen van farmacotherapiegerelateerde problemen.

Antihormonale therapie bij borstkanker


Bij ongeveer 18.000 vrouwen per jaar wordt borstkanker vastgesteld in Nederland. Een groot deel hiervan kan groeien door de hormonen oestrogeen en progesteron (hormoongevoelige borstkanker) en de prognose is meestal relatief gunstig. De kankercellen groeien minder snel dan bij andere soorten borstkanker. De meeste patiënten krijgen een operatie om de tumor te verwijderen met daarnaast ook bestraling en chemotherapie. Meestal zal hierna antihormonale therapie gegeven worden met als doel de kans op een recidief te verkleinen.

Bijwerkingen en de overgang


De meest voorkomende bijwerkingen van antihormonen zijn overgangsklachten zoals opvliegers, zweten, klachten van de vagina en botontkalking. Om de bijwerkingen goed te kunnen beoordelen, is het goed om te weten of de patiënt bij start met het geneesmiddel al in de overgang is. Vrouwen in de pre- of perimenopauze komen door de antihormonale behandeling eerder dan normaal in de overgang. Bij vrouwen die al in de overgang geweest zijn kunnen de overgangsklachten terugkomen of verergeren.

Therapietrouw en patiëntenperspectief


Eerder onderzoek heeft laten zien dat therapietrouw bij chronisch geneesmiddelengebruik lastig is. Dat geldt in het bijzonder voor vrouwen die antihormonen gebruiken. Een belangrijke reden zijn de bijwerkingen die ze ervaren. Tegelijkertijd is een goede therapietrouw belangrijk om de kans op een recidief te verminderen. Het is daarom belangrijk dat wanneer de patiënt bijwerkingen ervaart in gesprek gaat met haar zorgverlener. De apotheker is een laagdrempelige zorgverlener die goed in staat is om aanspreekpunt te zijn bij problemen rondom bijwerkingen van geneesmiddelen.

Pilot-study: Consultvoering met een voorbereidende vragenlijst


Recent is de KNMP-richtlijn consultvoering gepubliceerd met daarin aanbevelingen voor de apotheker voor het farmaceutisch consult aan de patiënt. Om het consult beter te kunnen voeren, zal de apotheker de patiënt vragen om voorafgaand aan het consult een vragenlijst in te vullen. Onder leiding van de redactie van de Stichting Uitgifte Informatie, medewerking van Health Base en een aantal externe experts, is een consult voorbereidende vragenlijst ontwikkeld. Hierdoor kan zowel de patiënt als de apotheker zich beter en efficiënter op het gesprek voorbereiden.

  • Nog enkele plaatsen beschikbaar pilot-study
    In de pilot gaan apothekers aan de slag met consultvoering aan patiënten met antihormoontherapie. Per apotheek zullen naar verwachting consulten met 5 patiënten gehouden worden. Als uitkomsten zal worden vastgelegd welke problemen patiënten ervaren met hun geneesmiddelen en welke vervolgacties naar aanleiding van het consult worden ingezet. De pilot apotheken worden daarbij ondersteund door Stichting Uitgifte Informatie en Health Base. Zij voorzien in de benodigde materialen, kennis en een portaal voor het versturen van de voorbereidende vragenlijsten.

Heeft u interesse om deel te nemen? We zijn nog op zoek naar enkele enthousiaste apothekers. Meldt u aan door een e-mail te sturen naar info@sui.nl.

  • De SUI zoekt apothekers die zelf borstkanker hebben en hun kennis en ervaring willen delen
    De Stichting Uitgifte Informatie (SUI) wil ook graag in contact komen met apothekers die zelf borstkanker hebben of hebben gehad en bereid zijn om - indien gewenst anoniem - hun kennis en ervaring met de redactie en met collega’s te delen. SUI wil die kennis en ervaring gebruiken om de farmaceutische zorg en dan met name de voorlichtende rol van de apotheker rondom de medicamenteuze behandeling van borstkanker te helpen bevorderen.

U kunt in contact komen met SUI via info@sui.nl

Neem contact met ons op

Heeft u nog een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul onderstaand formulier in.

030 - 740 03 60
(waar gaat uw vraag over)
Delen via