Door Health Base op 01 juli 2022
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Bewaking CI Diabetes Mellitus in herziening

De bewaking bij contra-indicatie (CI) diabetes mellitus wordt in samenwerking met de KNMP herzien. Voor verschillende geneesmiddel(groep)en is de bewaking aangepast in Pharmacom, Medicom en op Commentaren Medicatiebewaking Online.

Klinische relevantie


De contra-indicatie diabetes mellitus omvat zowel diabetes mellitus type 1 als 2 en is tevens relevant voor patiënten zonder medicamenteuze therapie. Bij het (her)beoordelen van geneesmiddelen zijn resultaten over de bloedglucose, HbA1c, frequentie van hypo- of hyperglykemie, aanpassing van diabetesmedicatie en micro- en macrovasculaire complicaties meegenomen.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij contra-indicaties, is deze contra-indicatie ook bij geneesmiddelen die geprotocolleerd worden toegediend mogelijk relevant. Dit komt doordat bij diabetes mellitus de patiënt zelf veel invloed uitoefent op de behandeling, bijvoorbeeld door het zelf spuiten van insuline en/of het monitoren van symptomen van hyper- en hypoglykemie. Een extra waarschuwing richting de patiënt is hierdoor eerder wenselijk.

Verwijderde bewaking


Voor verschillende groepen bleek bewaking op de contra-indicatie diabetes op basis van nieuwe literatuur niet (meer) klinisch relevant. De bewaking is daarom bij onder andere anti-emetica en calcineurineremmers gestaakt.

Over anti-emetica is zeer weinig literatuur beschikbaar; alleen voor chloorpromazine is een kleine stijging van de bloedglucosespiegel gezien, maar deze was niet significant. Bij metoclopramide werd in de literatuur geen ontregeling van diabetes gezien. Van de overige anti-emetica was helemaal geen bewijs. Dat calcineurineremmers bestaande diabetes kunnen verergeren, kan niet worden onderbouwd met literatuur. De studies die gedaan zijn, hebben vaak een niet-optimale controlegroep, waardoor het lastig aan te tonen is wat het effect van de calcineurineremmer op diabetes mellitus is. Deze middelen worden daarnaast geprotocolleerd toegepast.

Ook bij capecitabine, sympaticomimetica, estramustine en arseentrioxide is de bewaking bij CI Diabetes Mellitus gestaakt.

Herziene adviezen/bewaking


Bij acipimox, corticosteroïden, sommige proteïnekinaseremmers en thyreomimetica wordt de bewaking gehandhaafd, maar is de achtergrondinformatie en de afhandelingstekst geüpdatet.

Vervolg herziening


In het voorjaar van 2022 zijn de eerste geneesmiddel(groep)en herzien, zie ook het eerder geplaatste bericht. De laatste groepen zullen eind 2022/begin 2023 worden herzien.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via