Door Health Base op 05 juli 2022
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

Gefaseerde omzetting afhandelingsniveau BOS-teksten naar ‘assistent’

Het afhandelingsniveau bij BeslissingsOndersteunende Schermteksten (BOS-teksten) wordt gefaseerd geëvalueerd en herzien. De planning is om per 1 september het afhandelingsniveau bij de eerste BOS-teksten om te zetten naar ‘assistent’.

BOS-teksten hebben in Pharmacom een afhandelingsniveau: apotheker (APO) of assistent (ASS). Dit is een voorstel welke signalen door een apotheker en welke door een assistent afgehandeld kunnen worden. Het afhandelingsniveau kan verder naar eigen inzicht aangepast worden. Signalen met het afhandelingsniveau APO kunnen, na het accorderen van een pop-up, ook afgehandeld worden door een assistent, maar deze signalen worden geregistreerd op het dagrapport. Voor het onderdrukken van het signaal moet deze door de apotheker gefiatteerd worden.
In de praktijk blijkt deze systematiek niet werkbaar en bovendien te strikt te zijn ingeregeld, zoals ook werd aangegeven tijdens de kennissessie in maart 2022.

In samenspraak met de Redactiecommissie Medicatiebewaking is gekeken naar het wijzigen van het afhandelingsniveau van de BOS-teksten van:

  • De 24 meest voorkomende interacties;
  • Interacties met vitamine K-antagonisten (VKA’s);
  • Interacties op basis van complexvorming.

De meeste BOS-teksten van deze interacties zullen het niveau ASS krijgen. Bij een klein deel zal het afhandelingsniveau worden gehandhaafd op APO.
De planning is om per 1 september in één keer deze omzetting naar assistentenniveau door te voeren. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze omzetting, kunt u contact opnemen met medicatiebewaking@healthbase.nl.

Alle BOS-teksten zullen in 2022-2023 worden nagelopen en zal de omzetting van het afhandelingsniveau gefaseerd worden doorgevoerd.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via