Door Health Base op 01 juli 2022
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Nieuwe contra-indicatie Mastocytose/ mestcelactivatiesyndroom

Per 1 juli is bij de contra-indicatie Mastocytose/ mestcelactivatiesyndroom de bewaking ingericht. Bij patiënten met deze contra-indicatie wordt vanaf dan medicatiebewaking uitgevoerd bij NSAID’s.

Mastocytose is een hematologische aandoening waarbij er een toename is in afwijkende mestcellen. Wanneer deze mestcellen degranuleren, komen er verschillende ontstekingsmediatoren vrij. Bij het mestcelactivatiesyndroom (MCAS) is er sprake van een overmatige, aanvalsgewijze afgifte van mestcelmediatoren, maar is het aantal mestcellen normaal. Door de massale afgifte van deze ontstekingsmediatoren kan een anafylactische reactie ontstaan. Het gebruik van geneesmiddelen, insectensteken, bepaalde voedingsmiddelen, alcohol of stress kunnen triggers zijn.

Overweeg eerste gift onder medisch toezicht


Bij het toedienen van een nieuw geneesmiddel is van tevoren niet bekend of dit een trigger voor de patiënt zal zijn. Bij patiënten met mastocytose of MCAS wordt de eerste gift van een geneesmiddel daarom over het algemeen onder medisch toezicht ingenomen.
NSAID’s kunnen worden toegepast bij deze patiëntengroep. Echter, bij koorts, infecties, astma of eerdere (onverklaarbare) anafylaxie is het risico op overgevoeligheids- en anafylactische reacties verhoogd en moet toediening van de eerste gift onder medisch toezicht in ieder geval overwogen worden. Dit wordt per 1 juli in de contra-indicatie (CI122) bewaakt. Paracetamol en COX-2 remmers kunnen vaak probleemloos als alternatief gebruikt worden.

Voor meer achtergrondinformatie over deze contra-indicaties: www.commentarenmedicatiebewaking.nl


BOS-teksten Pharmacom

Als u in Pharmacom gebruik wilt maken van de BOS-teksten bij deze nieuwe contra-indicatie, dan moet u dit handmatig inschakelen via Pharmacom.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via