Door Health Base op 05 juli 2022
  • GIP
  • Pharmacom

Tijd voor vernieuwing na 20 jaar herziening GIP

Na 20 jaar lang alle Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP) inhoudelijk volledig te herzien per geneesmiddelgroep, is het tijd voor een andere meer praktijkgerichte aanpak. Als vertrekpunt worden actuele klant-vraagstukken opgepakt en op korte termijn doorgevoerd in alle producten rondom patiëntenvoorlichting. Het doel is om daarmee sneller aan te sluiten op actuele vragen van klanten en efficiënter om te gaan met verbeteringen in de producten zoals de GIP, uitgiftebegeleiding en het etiket.

De wijziging in aanpak komt voort uit de constatering op de afdeling Patiënteninformatie, dat de huidige werkwijze van herzien de laatste jaren steeds minder oplevert. Veel geneesmiddelgroepen zijn al drie keer volledig herzien en wat betreft standaardisatie en taalgebruik wordt er bij een nieuwe herziening niet veel meer verbeterd. Het idee is nu om meer tijd te steken in de onderwerpen die ook meteen meer verbetering opleveren. Naast de kwaliteit en actualiteit t.o.v. wijzigingen in belangrijke informatiebronnen, zijn dat ook de problemen waar zorgverleners en patiënten in de praktijk tegenaan lopen. 

Het idee is nu om, naast de kwaliteit en actualiteit ten opzichte van wijzigingen in belangrijke informatiebronnen, meer tijd te steken in de onderwerpen die ook meteen meer verbetering opleveren. Dat zijn ook de problemen waar zorgverleners en patiënten in de praktijk tegenaan lopen. 

Consistentie tussen alle producten


De afdeling Patiënteninformatie start deze zomer met een nieuwe werkwijze om alle updates van de bronnen én alle wensen van zorgverleners en patiënten te prioriteren en af te handelen.
Bij een melding die u doet over bijvoorbeeld een bijwerking in de GIP, zal meteen worden bekeken of dit in meer GIP moet worden verwerkt. En natuurlijk ook in alle andere producten zoals de etiketteksten en de Uitgiftebegeleiding. Zodat er consistentie is tussen alle producten. Ook zal de afdeling een terugkoppeling geven, wanneer de wijziging in alle producten wordt ingepland en/of doorgevoerd.

Wat gaat u als klant ervaren


Het doel is dat u als klant ervaart dat onze informatie continu blijft aansluiten op de andere relevante bronnen en goed gebruikt kan blijven worden in de praktijk voor voorlichting aan de patiënt.Wat is de GIP?

De GIP bevat betrouwbare informatie in begrijpelijke taal over het medicijn dat een patiënt gebruikt. De zorgverlener verstrekt de GIP aan de patiënt, bijvoorbeeld via een geprinte pdf of interactief via het patiëntenportaal. Uniek aan de GIP is dat het op maat is voor de individuele patiënt. Het is gekoppeld aan het medicatieoverzicht en op ieder moment te raadplegen. De inhoud wordt afgestemd met de praktijk en regelmatig getest onder patiënten.

Lees meer over GIP

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via