Door Health Base op 05 september 2022
  • GIP
  • Pharmacom

Aandacht inname levodopa en eiwitrijk voedsel

Levodopa is het meest effectieve medicijn in het verminderen van motorische symptomen bij de ziekte van Parkinson. Gelijktijdige inname van eiwitten vermindert echter de opname van levodopa. Voor een optimale werking dient levodopa dan ook op een lege maag ingenomen te worden. Dit houdt in 30 minuten vóór of een uur ná de maaltijd.

De afgelopen jaren heeft Stichting Health Base meldingen van apothekers ontvangen waaruit blijkt dat niet alle patiënten op de hoogte zijn van het advies over gescheiden inname van levodopa en voedsel. Een onderzoek in Apotheek Bergschenhoek liet zien dat patiënten levodopa nog regelmatig samen innemen met voedsel. Binnen het landelijk platform Punt voor Parkinson wordt deze ervaring gedeeld.

Etikettekst en uitgiftebegeleiding ondersteunen parkinsonpatiënt


Om de kennis van patiënten te verbeteren, is het nodig dat de apotheek meer aandacht vestigt op de inname-adviezen van levodopa tijdens de uitgiftemomenten. Hiervoor heeft Stichting Health Base de informatie in de uitgiftebegeleiding  en etikettekst aangepast om de apotheek hierin te ondersteunen. Er wordt in de begeleiding meer nadruk gelegd op de inname-adviezen rondom voedsel.

Individueel inname-schema


In de achtergrondinformatie van de uitgiftebegeleiding wordt nu ook een voorbeeld van een inname-schema aangeboden. Hiermee willen wij de apotheek stimuleren om samen met de patiënt een individueel inname-schema op te stellen. Neem met de patiënt het dagschema door en bepaal samen de innamemomenten in relatie tot ontbijt, lunch, avondmaaltijd en tussendoortjes.
Format invultabel persoonlijk inname-schema levodopa

Gebruikswaarschuwing etiket


Sinds juli verschijnt tevens de gebruikswaarschuwing ‘let op met voedsel’ op het etiket. Deze etikettekst is een trigger voor de apothekers(assistenten) om met de patiënt in gesprek te gaan over levodopa en inname van eiwitten. Ook is het een herinnering voor de patiënt om te denken aan de voedseladviezen. Ten slotte kan de etikettekst bij patiënten die nog niet goed ingesteld zijn, aanleiding zijn om advies te vragen aan hun zorgverlener.

Wilt u meer achtergrondinformatie?
In het Pharmaceutisch Weekblad (PW35) vindt u achter de inlog het volledige artikel: 
'Aandacht voor Levodopa en eiwitrijkvoedsel'.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via