Door Health Base op 31 oktober 2022
 • Pharmacom
 • Medicatiebewaking

Praktische BOS-teksten bij contra-indicatie Contactlenzen

Vanaf 1 november levert Health Base BOS-teksten uit bij de medicatiebewaking op contra-indicatie Contactlenzen (CI102). Voorheen werd alleen een algemene BOS-tekst of een beperkte schermtekst weergegeven, afhankelijk van de instellingen bij het BOS/MBJ van deze contra-indicatie.

De bestaande schermteksten zijn nu vertaald naar praktische BOS-teksten waarin duidelijk verwoord is óf contactlenzen uitgenomen moeten worden, en zo ja, hoelang. De medicatiebewaking is inhoudelijk niet gewijzigd.

In Pharmacom kunt u als volgt controleren of BOS/MBJ bij CI 102 reeds geactiveerd is:

 • Ga naar het hoofdmenu van Pharmacom;
 • Kies A Onderhoud bestanden;
 • 1 Onderhoud tabellen;
 • 2 Tabellen Medicatiebegeleiding;
 • 3 Contra-indicatie namen Pharmacom;
 • W(ijzig): vul in code 102;
 • Vul het veld MBJ in voor activatie van de BOS-teksten bij deze CI.

In de GIP van alle middelen die oculair worden toegediend is informatie opgenomen over het gebruik van lenzen. De informatie in de GIP komt inhoudelijk overeen met de informatie in de BOS-tekst. Bij middelen waar het advies in de BOS-tekst is dat lenzen na een korte periode weer ingedaan mogen worden, wordt in de GIP eerst geadviseerd om te overleggen met de (oog)arts of lenzen gedragen mogen worden. Vervolgens wordt het advies uit de BOS-tekst gegeven.

In de eerste uitgiftebegeleiding van deze middelen komt het gebruik van lenzen ook aan bod. In de achtergrondinformatie van deze begeleidingsregels wordt voor specifieke adviezen verwezen naar de GIP. Tevens wordt geadviseerd om CI 102 vast te leggen wanneer tijdens het uitgiftegesprek blijkt dat de patiënt contactlenzen draagt.

Voor de middelen de niet in het oog gebruikt worden, maar waar wel informatie is voor het gebruik van lenzen (rifampicine en tetracycline) is in de GIP ook informatie opgenomen over lenzen in de rubriek ‘Het gebruik’. Daarnaast kan bij deze middelen extra informatie over het gebruik van lenzen op de GIP worden afgedrukt. U geeft dit aan bij het afhandelen van de BOS-tekst.

 • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
 • Suzanne de Klerk apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via