Door Health Base op 29 december 2022
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

Medicatiebewaking bij calcium/vitamine D

Per 1 januari 2023 worden producten die vitamine D bevatten niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt ook voor de gecombineerde (vrij verkrijgbare) calcium/vitamine D-preparaten.

Calcium is een complexerende verbinding, die de absorptie van verschillende andere geneesmiddelen kan verminderen. Gelijktijdig gebruik zou mogelijk kunnen leiden tot therapiefalen, bijvoorbeeld bij de thyreomimetica en bisfosfonaten. Daarnaast kan stapeling van calciumzouten optreden bij patiënten met een verminderde nierfunctie (<30 ml/min) bij langdurig gebruik. Het is daarom belangrijk dat ook vrij verkrijgbare preparaten voorzien zijn van medicatiebewaking.

Voor de gebruikers van Pharmacom bestaat al langere tijd medicatiebewaking op voedingssupplementen die onder andere calcium/vitamine D bevatten en via de apotheek zijn verstrekt. Deze bewaking is echter niet compleet, omdat de exacte samenstelling van deze groep producten vaak niet bekend is.

Geen bewaking voedingssupplement met calcium/vitamine D?
Indien er bewaking bij een voedingssupplement met calcium/vitamine D mist, kan dit worden doorgegeven aan Health Base.

Tot nu toe was bewaking van voedingssupplementen in andere systemen nog niet mogelijk. Voor 2023 heeft de G-standaard het voornemen om preparaten met calcium/vitamine D ook te voorzien van medicatiebewaking.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via