Wie zijn wij?

Stichting Health Base (Health Base Foundation) is een onafhankelijk expertisecentrum voor geneesmiddelinformatie en medicatiebewaking. Wij staan voor goed en veilig geneesmiddelgebruik, en ontwikkelen en onderhouden content die daar optimaal aan bijdraagt.

Health Base is in 1990 door apothekers opgericht voor het ontwikkelen van kennisbestanden voor hun apotheekinformatiesysteem (AIS) Pharmacom van PharmaPartners. Samen met Medicom-huisartsen organiseerden zij zich in een onafhankelijke stichting: Health Base. Inmiddels werken we met diverse organisaties en bedrijven samen aan goed en veilig geneesmiddelgebruik. Nog steeds hebben onze experts een medische of farmaceutische achtergrond. Veel apothekers kennen ons standaardwerk Commentaren Medicatiebewaking, dat we al ruim 30 jaar publiceren.

Onze expertises

Onze expertises zijn medicatiebewaking, voorschrijven en geneesmiddelinformatie voor zorg-ict en patiëntenportalen. Wij maken slimme medisch farmaceutische content, op gedetailleerd niveau en geschikt voor multidisciplinair gebruik. Iedere maand leveren we actuele content uit voor zorginformatiesytemen in de eerstelijn, voor ziekenhuizen en VVT en GGZ-instellingen. Bijna tweederde van de apotheken en de helft van de huisartsen in Nederland werkt dagelijks met onze producten voor medicatiebewaking, geneesmiddelinformatieuitgiftebegeleiding en voorschrijven. Op die manier dragen we continue bij aan goed geneesmiddelgebruik en optimale medicatieveiligheid.  

Onze meerwaarde

Onze content is optimaal geschikt voor integratie in zorginformatiesystemen en patiëntenportalen en dus direct toegankelijk tijdens het werkproces. Voor de praktische toepasbaarheid zorgen de huisartsen en (ziekenhuis)apothekers in de Redactiecommissies. Zij werken met onze producten en geven advies om onze content naadloos te laten aansluiten op de zorgpraktijk. Uit onderzoek blijkt dat patiënten de informatie van hun directe zorgverlener het meest vertrouwen. De meerwaarde van Health Base informatie is dat de patiënt deze krijgt via de eigen zorgverlener. 

Wetenschappelijk en onafhankelijk

We vinden het belangrijk dat onze informatie betrouwbaar en wetenschappelijk onderbouwd is. De onafhankelijkheid van de inhoud van de Health Base informatie wordt geborgd door de financiering uit licentievergoedingen en door het toezicht door gebruikers. Zij zijn vertegenwoordigd in de Stichting Intellectuele Eigendom (SIE) en de Stichting Uitgifte Informatie. Een redactiestatuut heeft als doel de onafhankelijkheid van de redactiecommissies te garanderen. Net zoals de verklaring belangenverstrengeling, die ook door de leden van de Wetenschappelijke Raad Medicatiebewaking (WRMB) wordt getekend. De WRMB staat bovendien garant voor de wetenschappelijke onderbouwing van onze informatie.

Kwaliteit

De werkprocessen waarmee Health Base informatie ontwikkelt en onderhoudt zijn gecertificeerd door EIK Certificering. Deze processen voldoen aan de ISO 9001:2015 norm. Onze database voldoet ook aan de NEN 7507, de norm voor de structuur van geneesmiddeldatabanken.

Delen via