Door Health Base op 30 maart 2023
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

Contra-indicatie Factor V Leiden vervalt per april 2023

De nationale werkgroep Farmacogenetica heeft besloten om de contra-indicatie Factor V Leiden, een erfelijke bloedstollingsziekte, te laten vervallen. In de praktijk blijken de farmacogenetische adviezen bij Factor V Leiden namelijk weinig meerwaarde te hebben. De bewaking van anticonceptiva met oestrogenen is daarom per 1 maart 2023 vervallen.

Advies vastlegging genotype Factor V Leiden


Per 1 april 2023 is het niet meer mogelijk om het Factor V Leiden genotype als contra-indicatie vast te leggen in het systeem. Voor patiënten waarbij het Factor V Leiden genotype is vastgelegd als contra-indicatie verdwijnt de contra-indicatie niet uit het systeem, maar er vindt ook geen bewaking meer plaats. Daarom wordt geadviseerd om vanaf nu bij bestaande patiënten en nieuwe patiënten de genotyperingsinformatie over Factor V Leiden vast te leggen als aandachtspunt, of elders in het patiëntendossier.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via