30-3-2023

Contra-indicatie Factor V Leiden vervalt

Pharmacom Medicatiebewaking

De nationale werkgroep Farmacogenetica heeft besloten om de contra-indicatie Factor V Leiden, een erfelijke bloedstollingsziekte, te laten vervallen. In de praktijk blijken de farmacogenetische adviezen bij Factor V Leiden namelijk weinig meerwaarde te hebben. De bewaking van anticonceptiva met oestrogenen is daarom per 1 maart 2023 vervallen.

Advies vastlegging genotype Factor V Leiden


Per 1 april 2023 is het niet meer mogelijk om het Factor V Leiden genotype als contra-indicatie vast te leggen in het systeem. Voor patiënten waarbij het Factor V Leiden genotype is vastgelegd als contra-indicatie verdwijnt de contra-indicatie niet uit het systeem, maar er vindt ook geen bewaking meer plaats. Daarom wordt geadviseerd om vanaf nu bij bestaande patiënten en nieuwe patiënten de genotyperingsinformatie over Factor V Leiden vast te leggen als aandachtspunt, of elders in het patiëntendossier.

Sander Borgsteede
Sander Borgsteede
Manager onderzoek en wetenschap
Suzanne de Klerk
Suzanne de Klerk
Apotheker Medicatiebewaking

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit artikel?